3kroki do usprawnienia strategii chmurowej w organizacji

654

Dojrzałość chmurowa firmy oznacza jej rynkową przewagę. Innowacyjność, dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych i przetwarzanie danych na żądanie, sprzyjają trafniejszym decyzjom biznesowym, efektywności i konkurencyjności. Właściwe strategie chmurowe napędzają inwestycje i potencjał firmy. Stąd tak istotne jest, żeby osoby decyzyjne,myśląc o chmurze, miały przygotowany dobry„plan na cloud” dla swoich organizacji.

  1. Określenie, gdzie i w jaki sposób organizacja może wykorzystać usługi cloud computing

Pierwszą czynnością, którą warto zrobić przed wdrożeniem technologii chmurowej jest przeprowadzenie przeglądu systemów i posiadanych zasobów w celu dostosowania rozwiązania do potrzeb danej organizacji. Tego rodzaju audyti określenie potrzeb warto jest zrealizować z doświadczonym partnerem. W opinii dostawców klienci dokładnie potrafią sprecyzować swoje bolączki i potrzeby, tym niemniej największym wyzwaniem jest identyfikacja właściwych rozwiązań i samodzielne zamawianieproduktów i usług.

Jednym z argumentów przemawiających na korzyść chmury obliczeniowej jest m.in. skalowalność, co dobrze sprawdza się w systemach, w których można zaobserwować czasowe wzrosty zapotrzebowania na zasoby. Mogą one wynikać ze zmasowanego ruchu na stronie, chwilowej potrzeby zwiększenia mocy obliczeniowej, niezbędnej do wykonywania intensywnych obliczeń czy z czasowejkonieczności składowania dużych ilości danych. Branżami, w których takie sytuacje znajdują zastosowanie są m.in. e-commerce, edukacjaczy np. sektor publiczny (np. na okoliczność wyborów).

Inną korzyścią, oferowaną przez chmurę, jest wysoka dostępność.Korzystając z rozwiązań ulokowanych w wielu regionach, zyskujemy dodatkowe gwarancje nieprzerwanego działania systemów. Chmura oferujebowiem dużo większe możliwości niż tylko kopie zapasowe wykonywane w czasie rzeczywistym czy możliwość szybkiego odtworzenia danych na innych serwerachw przypadku awarii.

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie – ile zaoszczędzimy dzięki chmurze – zaznacza Artur Słowik, Pe-sales w OVH, Polska. Potrzeby firm są różne, podobnie jak i sezonowość branż, w których działają. Uniwersalną korzyścią jest to, że zmiana na chmurę pozwala na kontrolowanie swojej infrastruktury, czyli płacenie za faktyczne zużycie.Wynika z tego, że jeśli potrzebujemy instancji, to ją dodajemy lub usuwamy, gdy okaże się zbędna. Jeżeli zaś wymagany jest dodatkowyserwer w chmurze, to możemy go uruchomić z gotowego obrazu, za pomocą API. Korzystając z alternatywnego rozwiązania, trzeba poświęcić czas choćby na instalację systemu.

  1. Stworzenie zestawu najlepszych praktyk w zakresie polityki bezpieczeństwa
Cloud computing networking concept

Wykorzystywanie przez organizacje zróżnicowanych systemów, usług chmurowych, oprogramowania w modelu SaaS czy infrastrukturyhostowanej lokalnie,rodzi wyzwania związane z zachowaniem szczególnej staranności w kwestii bezpieczeństwa IT. Poza zapewnieniem polityki bezpieczeństwa i procesów, które będą dotyczyć każdego chmurowego i nie-chmurowego rozwiązania, warto przy wyborze dostawcy chmury zwrócić uwagę na to, żeby kontrolował dane wewłaściwy sposób i zapewniał zgodność z RODO.

W związku z nagłośnieniem tematu RODO na długo przed 25 maja 2018, konsumenci przestali być obojętni na to, co dzieje sięz ich danymi. Zainteresowanie i świadomość wzrosły, wzrosła też świadomość społeczna – wskazuje Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży w OVH Polska.Konsumenci zaczęli częściej pytać, jak ich dane sązabezpieczonei jak wygląda ochrona przed wyciekiem. Jako dostawca obserwujemy też, że europejscy użytkownicy są coraz częściejdobrze poinformowani, wyposażeni w stosowne narzędzia i gotowi na egzekucję swoich praw.

  1. Wybór strategii all-in-cloud lub cloud first

Zdaniem przedstawicieli firmy Gartner,największy wpływ na rozwój infrastruktury IT przedsiębiorstw będzie miała w najbliższym czasie strategia all-in-cloud, która zdystansujetrendycloud first oraz cloud only. W 2020 roku model „wszystko w chmurze” stanie się normą.Do 2021 wdroży go ponad 50 proc. przedsiębiorstw.

Dla przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę na tradycyjnych serwerach przeniesienie całego oprogramowania do chmury nie będzie optymalnym rozwiązaniem ze względu na koszty. W tym przypadku firmy będą mogływybrać model cloud first(najpierw chmura), decydując, które zasoby mają być w pierwszej kolejności dostępne w chmurze lub z nią kompatybilne.

W OVH optujemy za chmurą otwartą lub demokratyczną. Jest dla nas ważne, aby klient mógł w ustandaryzowany sposób łączyć ze sobą rozwiązania pochodzące od różnych dostawców lub rozwijać swoją wewnętrzną infrastrukturę w oparciu o hostowane zasoby. Proponując ideę chmury otwartej,odpowiadamy na potrzeby klientów, którzy nie chcą się przywiązywać do jednego dostawcy lub – ze względu na wymaganą wysoką dostępność – wolą korzystać z usług wielu z nich – komentuje Robert Paszkiewicz z OVH Polska.

Źródło: dfusion  /  OVH.com