ANT Solutions i Kupiec wdrażają innowacyjne rozwiązania w celu poprawy produkcji

179

ANT Solutions, wiodący dostawca rozwiązań do optymalizacji produkcji, rozpoczął projekt wdrożenia systemów MES i CMMS w firmie Kupiec, znanym producencie wyrobów zbożowych. Nowe rozwiązania mają na celu monitorowanie i optymalizację procesu produkcyjnego, zapewniając wydajność, powtarzalność i zgodność z procedurami.

W ramach projektu ANT Solutions dostarczy system MES (Manufacturing Execution System), który będzie stale monitorował cały proces produkcyjny, umożliwiając wczesne wykrywanie potencjalnych zakłóceń. Pozwoli to operatorom na wcześniejsze informowanie o zbliżających się zakłóceniach i podejmowanie działań zapobiegawczych. System pozwoli również na potwierdzenie każdego zadania i operacji, co zapewni powtarzalność i zgodność z procedurami. Zakres projektu obejmuje wdrożenie komunikacji z maszynami i liniami produkcyjnymi – ANT odpowiada za instalację dodatkowego sprzętu potrzebnego do monitorowania sygnałów w czasie rzeczywistym oraz integrację z istniejącą automatyką. ANT Solutions zainstaluje również okablowanie strukturalne (zasilanie, sieć Ethernet) wraz z dostarczonym sprzętem (panele All-in-One IP67, moduły I/O itp.).

Wprowadzenie systemów MES i CMMS przyniesie firmie Kupiec szereg korzyści. Oczekuje się 8% wzrostu wielkości produkcji i 10% wzrostu planowanego czasu sprawności maszyn. Ponadto bezpośrednie koszty produkcji zostaną zmniejszone o 5%, a czas reakcji w Dziale Utrzymania Ruchu zostanie skrócony o 20%. Poprawa efektywności będzie miała pozytywny wpływ na wyniki firmy Kupiec i pozwoli mu osiągnąć wyższy poziom wydajności w procesie produkcyjnym.

Projekt będzie realizowany etapami. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie analiza procesów dla wszystkich linii i maszyn w zakładzie, co pozwoli na przygotowanie Modelowego Rozwiązania. Rozwiązanie Modelowe obejmie pełną funkcjonalność systemu i zostanie wdrożone dla wybranych linii produkcyjnych. Następnie sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany na tych liniach, a dane z maszyn zostaną zarejestrowane w systemie. W kolejnym etapie Rozwiązanie Modelowe zostanie wdrożone dla pozostałych linii i maszyn w zakładzie. Ostatnim etapem będzie wdrożenie systemu CMMS.

Cały projekt ma na celu integrację systemów MES i CMMS z istniejącymi rozwiązaniami ERP i WMS, co zapewni kompleksowe wsparcie zarządzania produkcją.

Dzięki współpracy z ANT Solutions, Kupiec zwiększy swoją konkurencyjność, osiągnie wyższy poziom wydajności i efektywności produkcji oraz wzmocni swoją pozycję rynkową. ANT Solutions, wykorzystując swoje doświadczenie i nowoczesne technologie, jest gotowa zapewnić pełne wsparcie w procesie wdrożenia i dalszego rozwoju systemu MES i CMMS.

Źródło: ANT Solutions