Autodesk wspiera polską branżę budowlaną w procesie ucyfrowienia i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

188

Autodesk uruchamia platformę informacyjną na temat możliwości cyfrowego zarządzania projektami, skierowaną do polskiej branży budowlano-architektonicznej. Przestawienie zarządzania procesem budowlanym na cyfrowe tory to w ocenie Autodesk krok milowy, który zapewni branży dalszy rozwój. Potwierdzają to również dane zawarte w raporcie State of Design & Make 2023.

Jak wynika z badania  State of Design & Make 2023, zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Autodesk pod koniec 2022 r., cyfryzacja, osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, elastyczność, przyciąganie talentów oraz szkolenie i zatrzymywanie wykwalifikowanej kadry to kluczowe w najbliższym czasie czynniki zmian i rozwoju biznesu. W badaniu wzięli udział liderzy firm przemysłowych, projektujących przestrzenie, obiekty i doświadczenia.

Aż 79% uczestników badania stwierdziło, że przyszły rozwój ich firmy będzie zależał od narzędzi cyfrowych, a 82% firm odczuwa naciski ze strony klientów na wprowadzanie
i osiąganie celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. 80% respondentów stwierdziło, że poprawa praktyk zrównoważonego rozwoju jest dobrą długoterminową decyzją biznesową. Dodatkowo, 94% badanych spodziewa się, że ich organizacje będą w najbliższych latach wprowadzały zmiany związane ze zrównoważonym rozwojem.

Cyfryzacja naturalnym krokiem dla branży AEC

Branże, w których prowadzone jest projektowanie i realizacja stanowią wyjątkową kategorię, która łączy aspekty wirtualne oraz fizyczne. Przykładem tego rodzaju działalności są sektory architektury, inżynierii i budownictwa, w których efekt końcowy realizowanej inwestycji zależy od złożonej współpracy wielu różnych stron procesu budowlanego. W obliczu szybkiego rozwoju i nowych wyzwań takich jak dążenie do ograniczania śladu środowiskowego każdej inwestycji, ucyfrowienie całego procesu zarządzania projektem budowlanym – od koncepcji aż po ukończenie realizacji – staje się naturalnym etapem rozwoju i wzrostu dla branży.

Firma Autodesk opracowała narzędzia skrojone na potrzeby branży i stawia na edukację w tym zakresie: od października na stronie CDE AEC | autodesk.com ruszyła kampania informacyjna na temat Common Data Environment. Tworzenie wspólnego ekosystemu pracy, do którego dostęp mają wszystkie zaangażowane strony, pozwala na oszczędność czasu, zasobów oraz eliminuje poważne błędy inwestycji już na etapie projektowania.

– Branża budowlano-architektoniczna (AEC) charakteryzuje się złożonością zadań i podmiotów zaangażowanych w proces powstawania nowej inwestycji. To generuje ogromną ilość bardzo zróżnicowanych danych. Współpraca między architektami, głównymi wykonawcami, inwestorami, właścicielami inwestycji i innymi uczestnikami procesu budowlanego staje się kluczowym elementem tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla naszej przyszłości. W ramach wspólnego środowiska danych Autodesk Construction Cloud proponujemy narzędzia przeznaczone do cyfrowego koordynowania całego tego procesu. Tego rodzaju podejście to swoisty przełom dla branży budowlanej, który zapewni zrównoważony sukces dla wszystkich stron – powiedziała Agnieszka Staniewicz
z Autodesk.
 

Rodzącą się potrzebę w zakresie wdrożeń CDE doskonale pokazuje trzecia edycja Raportu BIM „Współpraca, zarzadzanie informacją w polskim budownictwie”, którą na zlecenie Autodesk przeprowadził Kantar Polska. Badanie wskazuje na dalszy wzrost zarówno świadomości, jak i adopcji metodyki BIM w Polsce. Poziom wykorzystania metodyki BIM jest stabilny w grupie architektów i projektantów, natomiast widać dynamiczny, ponad dwukrotny wzrost wśród firmy wykonawczych – z 9 do 21 proc., oraz wśród inwestorów i zarządców – z 5 do 37 proc. BIM staje się więc metodyką, która stosowana jest przez wszystkie grupy związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię