Co 2024 rok przyniesie w zakresie automatyzacji? Firma OMRON Europe ujawnia sześć prognoz

177

Niedawne niedobory podażowe ujawniły niestabilność globalnych łańcuchów dostaw, co skłoniło wielu producentów do zakwestionowania zasadności korzystania z długich, złożonych łańcuchów dostaw i rozproszonej geograficznie produkcji. W związku z tym firmy obecnie są zarówno na etapie ugruntowywania swojej działalności w obrębie kraju, jak i lokalizowania swoich zdolności produkcyjnych, izolując je przed przyszłymi wstrząsami i zmniejszając odległość od klientów.

Producenci chcą wdrożyć tę zmianę w strategii poprzez transgraniczne wsparcie ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji — chcą możliwych do przeniesienia, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych i dążą do ustandaryzowanej produkcji, aby ich klienci mieli gwarancję nabycia spójnych i identycznych produktów niezależnie od miejsca ich produkcji. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, połączonego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.

Trend nr 1 — wspieranie lokalnej produkcji

Niedawne niedobory dostaw ujawniły kruchość globalnych łańcuchów dostaw, skłaniając wielu producentów do zakwestionowania mądrości długich, złożonych łańcuchów dostaw i zdelokalizowanej produkcji. W związku z tym firmy zarówno przenoszą, jak i lokalizują swoje zdolności produkcyjne, izolując je od przyszłych wstrząsów i zmniejszając odległość do klienta. Producenci chcą wdrożyć tę zmianę strategii przy transgranicznym wsparciu ze strony swoich partnerów w zakresie automatyzacji – chcą przenośnych, uniwersalnych rozwiązań, które można powielać w różnych regionach geograficznych, a także chcą ustandaryzowanej produkcji, aby zagwarantować swoim klientom ten sam produkt niezależnie od tego, gdzie jest wytwarzany. Wymaga to dużych inwestycji w innowacje, wspólnego, transgranicznego podejścia do projektowania i silnej sieci integratorów systemów.

Trend nr 2 — CX na pierwszym planie

Kryzysy w zakresie dostaw zmniejszyły również rolę produktu i ceny w podejmowaniu decyzji o zakupie i wzmocniły znaczenie odległości i doświadczenia. Zmienia to sposób, w jaki producenci łączą się i współpracują ze swoimi partnerami w dziedzinie automatyki. Nie chcą już kupować „systemu”, chcą „rozwiązania”, a obsługa i tworzenie kopii zapasowych mają znacznie większą wagę niż kiedykolwiek wcześniej. Uznając to za trwały trend, od kilku lat firma OMRON odchodzi od modelu biznesowego zorientowanego na produkt i w kierunku podejścia opartego na rozwiązaniach, które stawia doświadczenia klienta na pierwszym miejscu. Firma OMRON jest przekonana, że jeśli producenci zrozumieją, w jaki sposób inteligentna automatyzacja może rozwiązać problemy, z którymi się zmagają, będą się angażować w jej wykorzystywanie.

Trend nr 3 — łączenie OT z IT w celu optymalizacji kosztów elastycznej produkcji

Przechodzenie na elastyczną produkcję, które obserwujemy już od kilku lat, nabiera tempa i ewoluuje jako koncepcja umożliwiająca producentom szybką zmianę profilu działalności w razie potrzeby. Produkcja HMLV osiągnęła nowy poziom personalizacji — zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym — natomiast elastyczne przepływy pracy, które pozwalają na płynne przełączanie między różnymi produktami, są charakterystyczne dla produkcji lokalnej. Jednak główne wyzwanie związane z elastyczną produkcją polega na sprawieniu, aby była ona opłacalna finansowo. Firma OMRON wierzy, że połączenie świata OT ze światem IT jest kluczem do optymalizacji kosztów inżynierii i przewiduje, że w 2024 r. i późniejszych latach zostaną w tym celu zaadaptowane procesy tworzenia cyfrowych bliźniaków na dużą skalę. Dzięki technologii cyfrowego bliźniaka firmy mogą przeprojektowywać produkcję i testować zmiany w środowisku wirtualnym. Nie tylko skraca to czas opracowywania, ale także zmniejsza ryzyko i optymalizuje koszty projektów.

„Technologia bliźniaka cyfrowego to przełom w dziedzinie elastycznej produkcji. Obecnie jest ona wykorzystywana w kontekście automatyki przemysłowej i spodziewamy się, że w 2024 r. nastąpi prawdziwy skok w jej popularności. W oczekiwaniu na to rozwijamy nasze możliwości oprogramowania i symulacji oraz zawieramy sojusze, które pozwolą wykorzystać synergię OT-IT” — wyjaśnia Colás.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię