Czym charakteryzuje się nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne

1183

Koncepcja, jaką jest przemysł 4.0 rokrocznie nabiera na znaczeniu zdobywając coraz większe zainteresowanie. Najnowsza rewolucja przemysłowa w zamyśle ma przekształcać gospodarki światowe, wpływając na zagadnienia takie jak automatyzacja procesów i wprowadzanie innowacyjnych technologii opartych na internecie rzeczy, uczeniu maszynowym oraz zacieraniu granic pomiędzy światem cyfrowym i analogowym. Szanse i wyzwania, które kryją się pod pojęciem przemysłu 4.0 to temat budzący ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców szukających remedium na impas w wielu branżach tradycyjnych. Nowoczesne podejście do biznesu wraz z szeregiem innowacyjnych rozwiązań informatycznych stało się faktem. Pytaniem jest natomiast jak firmy, fabryki, przedsiębiorstwa odnajdą się w nowej rzeczywistości i z jakim zaangażowaniem będą wdrażały nowoczesne mechanizmy zarządzania procesami przedsiębiorstwa.

Czwarta rewolucja – problem przetwarzania i gromadzenia dużej ilości danych

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja to zbiór procesów, które mają miejsce na naszych oczach. Dzisiejsze przedsiębiorstwa chcąc zyskać na nowoczesności i innowacyjności opracowują i wdrażają systemy integrujące urządzenia, maszyny, chmury obliczeniowe oraz pracowników w jeden ekosystem wykorzystujący rozwiązania z tematyki internetu rzeczy. W związku z tym napotkano na niezwykle istotny problem, jakim jest przetwarzanie i gromadzenie dużej ilości danych. Wzmożona konkurencyjność i konieczność szybkiego radzenia sobie z natłokiem informacji przy zachowaniu elastyczności procesów produkcyjnych oraz trafności decyzji biznesowych i operacyjnych to cechy typowe dla rewolucji, która ma miejsce obecnie.

Przemysł 4.0 – wyzwania i korzyści

Połączenie maszyn produkcyjnych z technologiami cyfrowymi sprawia, że cały system, na który składają się także pracownicy może sprawnie dzielić między sobą informacje istotne na każdym etapie produkcji, a w efekcie wydajność produkcji zauważalnie wzrośnie, jako że wszelkie dane będą przekazywane błyskawicznie i niezależnie od siebie. Dostęp do całości informacji i dokumentacji w każdym miejscu i czasie pozwoli w efekcie na redukcję wydatków i jeszcze lepsze zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Potencjalny zysk dla firm wynikający z czwartej rewolucji może wynieść do 30% przy jednoczesnej redukcji kosztów o 30%.

Najwięcej możliwości pojawi się przed przedsiębiorstwami operującymi w sektorach papierniczym, chemicznym, samochodowym, jak i ogólnie pojętej produkcji przemysłowej. Sprawniejszy przepływ informacji w zakresie łańcucha wartości wraz z algorytmami optymalizującymi prace konserwacyjne i utrzymaniowe maszyn oraz urządzeń produkcyjnych dadzą w efekcie maksymalny wzrost rentowności tychże biznesów. Pozwoli to również na zindywidualizowanie produkcji, by lepiej dopasować produkt do klienta, nawiązując z nim przy tym głębszą więź, co sprawi, że potencjalnie chętniej będzie on dokonywał kolejnych transakcji z danym przedsiębiorstwem.

Żródło: Rekord SI sp. z o.o.