Dassault Systèmes i IBM rozszerzają współpracę na rzecz przyspieszenia zrównoważonej transformacji branż zasobochłonnych w oparciu o technologię wirtualnych kopii bliźniaczych

231

Wirtualna kopia bliźniacza to oparty na danych i ewoluujący model 3D zasobu, będący jego precyzyjną repliką i służący do testowania oraz doskonalenia jego efektywności w środowisku wirtualnym jeszcze przed testami fizycznymi. Połączenie wirtualnych kopii bliźniaczych sprzętu, elementów infrastruktury, sieci wartości i terytoriów z rozwiązaniami do optymalizacji danych meteorologicznych oraz danych dotyczących Green IT, może m.in.:

  • usprawnić współpracę oraz wymianę wiedzy i informacji między działami ds. inżynierii, produkcji i operacji;
  • skrócić czas podejmowania bardziej bezpiecznych i zrównoważonych decyzji operacyjnych dotyczących zasobów, personelu i procesów;
  • zintegrować działania związane z zapewnianiem zgodności z przepisami branżowymi i środowiskowymi od fazy inżynieryjnej po fazę utrzymania.

W nadchodzących miesiącach firmy Dassault Systèmes i IBM opracują szczegóły wspólnej oferty, która będzie skierowana w pierwszej kolejności do właścicieli i operatorów projektów związanych z dystrybucją wody/energii, operatorów farm wiatrowych i lotnisk oraz operatorów projektów IT związanych z centrami danych.

Przykładowe zastosowania dla sektora energetyki i infrastruktury cywilnej obejmują:

  • Obliczanie i optymalizację globalnego śladu węglowego operacji w ramach centrum danych przez automatyzację działań ukierunkowanych na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych i sieciowych oraz pamięci masowej.
  • Optymalizacja operacji lotniskowych dzięki wykorzystaniu informacji dotyczących kondycji i konserwacji zasobów oraz globalnych danych meteorologicznych i prognoz.
  • Optymalizacja i symulacja bardziej efektywnego rozmieszczenia fizycznych elementów farm wiatrowych.
  • Optymalizacjaoperacji związanych z dostawą usług komunalnych oraz modernizacją infrastruktury do przesyłu energii, dostawy wody i odprowadzania nieczystości.

Rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga współpracy w ramach rozległego ekosystemu partnerów biznesowych i jest doskonałą okazją do wzmocnienia wieloletnich relacji między IBM i Dassault Systèmes. Jesteśmy przekonani, że sprzężenie wirtualnych kopii bliźniaczych z rzeczywistymi danymi pozwoli firmom zwiększyć efektywność operacyjną oraz zredukować negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w przypadku branż zasobochłonnych – mówi Ana Paula de Jesus Assis, Chair & General Manager, EMEA, IBM. – Od początku swojego istnienia firma IBM stara się czynić świat lepszym, w związku z czym zamierzamy osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. We współpracy z naszymi partnerami opracowujemy szeroko zakrojone i zróżnicowane portfolio zrównoważonego oprogramowania i usług doradczych.

Trwająca od wielu lat, a przy tym niezwykle owocna współpraca między IBM i Dassault Systèmes, opiera się na niesłabnącym zaangażowaniu w zrównoważoną transformację różnych gałęzi przemysłu. Nasze porozumienie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów, którym zależy na redukcji śladu węglowego w sektorach o znaczeniu krytycznym w kontekście panującego kryzysu energetycznego – mówi Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing and Sustainability, Dassault Systèmes. – Połączenie oprogramowania i doświadczenia IBM z możliwościami platformy 3DEXPERIENCE oraz portfolio zrównoważonych rozwiązań i technologia wirtualnych kopii bliźniaczych Dassault Systèmes może ułatwić rozwiązanie problemów natury systemowej w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych i stymulowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

 Źródło:3DS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię