Dassault Systèmes prezentuje trendy, które będą kształtować krajobraz produkcyjny do 2030 roku

268

Świat potrzebuje producentów, a producenci powinni również zaadaptować się do szybko zmieniających się realiów rynkowych. Takie podejście jest kluczowe dla wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw i zapewnienia wzrostów w kolejnych latach – to wniosek z przewodnika Manufacturing Industries Trends Guide, przygotowanego przez Dassault Systèmes.

Przewodnik analizuje najważniejsze trendy, które będą kształtować krajobraz produkcyjny do 2030 roku, pokazuje ich źródło, wyjaśnia ich znaczenie dla transformacji biznesowej i nakreśla kroki, które firmy mogą podjąć, aby przygotować się na przyszłość.

Branża produkcyjna znajduje się w krytycznym punkcie. Stały wpływ napięć geopolitycznych oraz rosnące wymagania środowiskowe, organów regulacyjnych i klientów, wywierają bezprecedensową presję na ekosystemy biznesowe na całym świecie. Jednocześnie powstanie koncepcji inteligentnej fabryki, produkcja cyfrowa oraz wykorzystanie nowych technologii i materiałów w produkcji oferuje zupełnie nowe możliwości dla przemysłu wytwórczego i pozwala mu dostosować działania w celu sprostania tym wyzwaniom.

Oto przegląd najważniejszych trendów, które będą kształtować krajobraz produkcyjny do końca dekady:

  • Rosnący nacisk na poprawę cyklu życia produktów – Aby stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, ograniczonymi zasobami i zanieczyszczeniem, przemysł wytwórczy powinien zrewidować obecny, linearny system produkcji i konsumpcji oraz skupić się na modelach biznesowych, w których zasoby są utrzymywane w użyciu, a odpady minimalizowane. Zbudowanie efektywnej gospodarki cyrkularnej może radykalnie poprawić efektywność produkcji i wykorzystania surowców. Według World Resources Institute, dzięki skutecznemu wdrożeniu praktyk gospodarki cyrkularnej możliwe byłoby ograniczenie rocznej emisji dwutlenku węgla o 3,7 mld ton.
  • Transformacja modeli biznesowych w branży przemysłowej – Firmy cenią przewidywalność i stabilność, jednak dzisiejsze realia można raczej scharakteryzować za pomocą akronimu VUCA (zmienność, nieprzewidywalność, złożoność i niejednoznaczność). Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie uwydatniły kruchość istniejących modeli biznesowych. Ponadto cyfryzacja i masowa łączność przyspieszyły tempo zmian, wprowadzając nowe sposoby pracy, komunikacji i współpracy, a także torując drogę nowym modelom biznesowym, koncentrującym się na modelu everything-as-a-service, szybkiemu rozwojowi produktów lub produkcji w oparciu o dane. Ta transformacja technologiczna generuje zmiany w infrastrukturze i działaniach biznesowych nie mniej radykalne niż rewolucja przemysłowa.