Dlaczego system ERP jest „pożądanym” narzędziem informatycznym w firmie produkcyjnej?

343

Gdyby spytać menedżerów firm produkcyjnych, jakie zmiany rynkowe najbardziej wpływają na kierunki rozwoju ich zakładów, nie byłby to wcale szeroko dyskutowany Przemysł 4.0, lecz…

  • skokowo rosnące koszty produkcji związane ze wzrostem cen surowców, nośników energii, wysokości wynagrodzeń,
  • koszty operacyjne i pomocnicze – serwis, powierzchnia magazynowa, zapasy, transport,
  • problemy z dostępnością surowców,
  • stale rosnący popyt na nowe produkty,
  • presja na coraz krótsze terminy realizacji zamówień,
  • dostęp do informacji o procesach i towarach w czasie rzeczywistym.

Niski stopień cyfryzacji – jaki jest powód?

Stopień digitalizacji w firmach produkcyjnych jest na polskim rynku wyjątkowo niski. Według danych z 2021 roku, znacznie poniżej 10 proc. firm produkcyjnych w Polsce osiągnęło wysoki poziom cyfryzacji.  Wśród małych i średnich przedsiębiorstw tylko 12,2 proc. wskazało, że obszar produkcji jest u nich zdigitalizowany w jakimkolwiek stopniu.

Jest to o tyle zastanawiające, że właśnie ten sektor jest pionierem robotyzacji i automatyzacji procesów, działań, czy prostych powtarzalnych czynności, z reguły rozwiązań kosztownych i czasochłonnych we wdrożeniu.

W firmach, które nie mają wdrożonych rozwiązań cyfrowych, w sytuacji rosnącej liczby zleceń i kosztów pracy nieskomplikowane operacje biznesowe rejestrowane są za pomocą czasochłonnych działań w Excelu i notatnikach.

Cyfrowe rozwiązanie dla firm produkcyjnych

Systemowe rozwiązania informatyczne wspierające produkcję gwarantują oszczędność czasu, precyzję w wykorzystaniu zasobów sprzętowych, zarządzanie ciągłością produkcji, niezależnie od przerw w łańcuchu dostaw.  Głównym ich atutem jest redukcja ryzyka ludzkich pomyłek oraz informacja raportowo-zarządcza zgromadzona w jednym miejscu. Nie można również nie zauważać roli nowoczesnych aplikacji w kulturze i organizacji pracy zakładu przemysłowego lub warsztatu rzemieślniczego.

Prowadzone przez nas analizy pokazują, że zamiana tradycyjnych, popularnych sposobów obsługi realizacji produkcji i procesów magazynowych na w całości elektroniczne, pozwala skrócić czas tych zadań nawet pięciokrotnie . Jeśli rejestracja oraz obieg informacji biznesowej i organizacyjnej w hali produkcyjnej są scyfryzowane, przebiegają automatycznie, oszczędzając czas pracowników i minimalizując ryzyko błędu.

W nowej rzeczywistości ekonomicznej system ERP może być doskonałym czynnikiem zwiększającym odporność organizacji na aktualny i przyszłe kryzysy.

Jak zadbać o odporność łańcucha dostaw

Pandemia już pokazała, jak szybko może dojść do zerwania dotychczasowych łańcuchów dostaw. Firmy produkcyjne chcąc zmniejszyć ryzyko związane z zerwaniem łańcucha dostaw powinny nie tylko ograniczać pozyskiwanie komponentów od jednego dostawcy, ale także warto by postarały się pozyskiwać surowce od dostawców z różnych miejsc.