Firma Dassault Systèmes opracowała nowe rozwiązanie do analizy danych, które umożliwia Grupie Renault optymalizację kosztów pojazdów

216

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Grupa Renault wykorzystuje możliwości analizy danych w ramach platformy 3DEXPERIENCE, aby zrozumieć wzrost cen surowców i modelować najbardziej odpowiednie scenariusze optymalizacji w celu zmniejszenia wpływu na koszty produkcji pojazdów.

Wdrożenie rozwiązania do analizy kosztów rozszerza zakres korzystania Grupy Renault z platformy 3DEXPERIENCE w chmurze, od projektowania i inżynierii po strategiczne funkcje biznesowe, takie jak kalkulacja kosztów oraz zakupy, umożliwiając nowym użytkownikom wniesienie wkładu w technologiczną i cyfrową transformację producenta samochodów. Dostęp do opartych na danych, praktycznych spostrzeżeń, które są prezentowane za pośrednictwem wirtualnej kopii bliźniaczej pojazdu, oferuje im innowacyjne sposoby na zrównoważenie projektowania pojazdów z działalnością biznesową.

Konkurencyjni producenci samochodów muszą balansować zrównoważony rozwój z wymogami regulacyjnymi, a także inflacją. Wysoce zmienne ceny surowców spowodowane konfliktami zbrojnymi, kryzysami zdrowotnymi, zmianami klimatycznymi, wymaganiami konsumentów i innymi czynnikami globalnymi utrudniają zapewnienie zwrotu z inwestycji przy dostosowaniu ceny pojazdu do kosztu jego części.

W tej trudnej rzeczywistości gospodarczej platforma 3DEXPERIENCE zapewnia Grupie Renault unikalne połączenie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wspólnych procesów biznesowych i spójnego modelu danych 3D pojazdu, aby lepiej zarządzać wpływem niestabilności rynku na działalność biznesową. Grupa Renault może agregować projekty wyposażenia, konfiguracje, dane historyczne i prognozy, a także testować różne scenariusze projektowe w ramach wirtualnych kopii bliźniaczych, aby zrozumieć, przewidzieć, oszacować i zoptymalizować ceny oraz koszty pojazdów, jak i usprawnić negocjacje dotyczące zakupu wyposażenia, dzieląc się tymi spostrzeżeniami z innymi interesariuszami.

„Niedawno  poinformowaliśmy o wirtualnym bliźniaku samochodu i przedsięwzięciu wspierającym plan « Renaulution »” — powiedziała Laurence Montanari, wiceprezes ds. przemysłu transportowego i mobilności w Dassault Systèmes. „Nasze rozwiązanie do analizy kosztów wykorzystujące sztuczną inteligencję NETVIBES umożliwiło firmie Renault zintegrowanie danych w całym przedsiębiorstwie w mniej niż sześć miesięcy. Teraz rozszerzamy wykorzystanie wirtualnego bliźniaka z pojazdu na łańcuch dostaw. W tym niepewnym czasie nasze rozwiązania dały firmom możliwość symulowania i przewidywania skutków braków w łańcuchu dostaw lub podwyżek cen surowców. Ten projekt rozszerza wykorzystanie platformy na nowych odbiorców biznesowych w Grupie Renault, aby stawić czoła obecnym wyzwaniom naszej dekady, takim jak inflacja, zmienność i wymogi regulacyjne”.

Grupa Renault wykorzystuje rozwiązanie branżowe „Global Modular Architecture” oparte na platformie 3DEXPERIENCE, które integruje rozwiązanie do analizy kosztów. Jest ono dostępne również dla firm z innych branż, obsługiwanych przez Dassault Systèmes.

Źródło: 3DS