Firma Edwards wybrała platformę 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes do zarządzania cyklem życia produktu i zapewnienia płynnego przepływu danych

256

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że czeski oddział marki Edwards, lidera na światowym rynku urządzeń próżniowych, wybrał platformę 3DEXPERIENCE do customizacji procesów produkcyjnych, szybkiego i bezpiecznego udostępniania danych oraz zarządzania wszystkimi aspektami cyklu życia produktu. Firma Edwards jest częścią Grupy Atlas Copco, a jej oddział w Czechach opracowuje, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, niezawodne i ekonomiczne pompy próżniowe dla klientów przemysłowych z branży life science.

Przed wdrożeniem platformy 3DEXPERIENCE dane, z których korzystali pracownicy, były zamknięte w silosach informacyjnych, a projektami zarządzano przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, co przekładało się na niską efektywność procesów. W organizacji brakowało scentralizowanego środowiska do przechowywania wszystkich danych, które usprawniłoby pracę zespołów badawczo-rozwojowych, projektowych, procesowych i jakościowych.

Jako lider branży, Edwards potrzebował rozwiązania umożliwiającego bezpośrednią współpracę z zespołami R&D swoich klientów po to, by projektować niestandardowe pompy spełniające konkretne wymagania i posiadające odpowiednie parametry techniczne.

Na przestrzeni lat Edwards korzystał już z aplikacji CATIA firmy Dassault Systèmes do projektowania produktów. Jednak potrzeba konsolidacji zarządzania danymi oraz usprawnienia współpracy wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy sprawiła, że firma zdecydowała się wdrożyć platformę 3DEXPERIENCE i skorzystać z aplikacji ENOVIA i DELMIA, dostępnych w ramach platformy.

Dzięki temu, że platforma 3DEXPERIENCE umożliwia multidyscyplinarną współpracę w zakresie zarządzania danymi i cyklem życia produktu, Edwards może teraz korzystać z zalet spójnego przepływu powiązanych informacji między różnymi działami. Pozwala to przyspieszać rozwój produktów i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące nowych projektów produktowych, jeszcze przed przekazaniem ich do produkcji. Firma może w szerokim zakresie modelować i testować w wirtualnym środowisku nowe pompy, tworzyć kolejne iteracje projektowe i weryfikować proces montażu przed rozwojem prototypu.

Mając dostęp do wszystkich informacji, na jednym pulpicie nawigacyjnym kierownicy projektów pracują wydajniej i są w stanie kontrolować prace nad projektem, na bieżąco zarządzając zasobami i przenosząc je tam, gdzie są w danym momencie najbardziej potrzebne. Wszelkie aktualizacje projektów pomp są przeprowadzane w aplikacji CATIA i udostępniane na platformie 3DEXPERIENCE uczestnikom projektu oraz interesariuszom, którzy potrzebują do nich dostępu. Pozwala to skutecznie śledzić i zatwierdzać niestandardowe aktualizacje produktów, a także ułatwia proces identyfikacji na każdym etapie cyklu rozwoju produktu.

Za proces wdrożenia, wsparcie przy pierwszym uruchomieniu, sesje szkoleniowe i pomoc techniczną odpowiedzialny był Technodat, wiodący integrator i dystrybutor platformy 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes w Czechach.

Źródło: 3DS