Harmonogramowanie produkcji w Systemie Zarządzania Forte

674

System Zarządzania Forte został poszerzony o harmonogramowanie produkcji. Dzięki temu, firmy produkcyjne z sektora MSP mają do dyspozycji w pełni funkcjonalny system ERP, wspomagający podejmowanie decyzji zarządczych i prowadzenie działalności operacyjnej we wszystkich obszarach.

Harmonogramowanie produkcji dostępne jest w najnowszej wersji Systemu Zarządzania Forte – jako rozwinięcie funkcjonalne modułu Zarządzanie Produkcją. System Forte to zintegrowane rozwiązanie ERP, przeznaczone dla organizacji średniej wielkości. Nowa funkcjonalność adresowana jest do firm działających zarówno w modelu produkcji masowej, wielkoseryjnej, małoseryjnej, jak i jednostkowej, niezależnie od ciągłości i złożoności procesu produkcji.

Korzyści wynikające z zintegrowania harmonogramowania w ERP
Obok korzyści związanych z efektywnym harmonogramowaniem produkcji, firmy uzyskają również szerokie możliwości informatyzacji procesów biznesowych w  obszarach wytwarzania. logistyki i sprzedaży. „System Zarządzania Forte pozwala obecnie optymalizować w czasie zużycie zasobów i, jednocześnie, na bieżąco prezentuje dokładny obraz wszystkich procesów produkcyjnych. Dodatkowo, harmonogramowanie dostępne w ramach jednego, zintegrowanego systemu, pozwala poprawiać efektywność działań, także poza obszarem produkcji. Informacje z obszaru produkcji mogą być natychmiast wykorzystywane przez użytkowników systemu pracujących w innych obszarach, np. w magazynie, dziale sprzedaży, dziale zamówień.” – mówi Katarzyna Kaganiec, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w Sage.

Dla kogo skierowane jest harmonogramowanie Forte
Moduł Forte Zarządzanie Produkcją  podnosi jakość zarządzania wszystkimi etapami procesu produkcji: rozpoczynając od planowania, przez wytwarzanie, po wielowymiarowe rozliczanie oraz raportowanie. System jest efektywny, ponieważ bazuje na zdefiniowanym technologicznym procesie wytworzenia produktów, modelu zarządzania kosztami i precyzyjnej ewidencji zużywanych surowców oraz odpadów powstałych w czasie produkcji.

Wybrane możliwości dostępne w obszarze harmonogramowania produkcji w nowej wersji Systemu Zarządzania Forte:
•    tworzenie harmonogramów produkcji na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych;
•    przydzielanie ujętym w zleceniu operacjom zasobów, zgodnie z przyjętą pracochłonnością – planowanie materiałów, stanowisk, czasu wykorzystania maszyn,
•    automatyczna optymalizacja harmonogramów z możliwością ich ręcznej modyfikacji przez planistę,
•    wsparcie planowania w oparciu o interaktywny harmonogram w Wykresie Gantta (edytowanie planu bezpośrednio na wykresie);
•    precyzyjne określenie terminu wytworzenia produktu na zamówienie (informacja zwrotna dla klienta i pracowników działu sprzedaży);
•    zwiększenie produktywności maszyn oraz dostępnych zasobów materiałowych;
•    eliminacja marnotrawstwa, m.in. poprzez skuteczny monitoring strat i poprawę efektywności planowania produkcji;
•    optymalizacja przestrzeni magazynowej – składowanie surowców i wyrobów gotowych;
•    usystematyzowanie informacji o przestojach maszyn i odpadach z produkcji, w celu wdrażania programów optymalizacyjnych.

Raporty z produkcji jako podstawa do podejmowania trafnych decyzji
Ważnym aspektem harmonogramowania jest warstwa raportowa. Dostępne zestawienia i analizy służą zarówno pracownikom obszaru produkcji, jak i kadrze zarządzającej. Dostarczają ważnych informacji pozwalających skuteczniej kontrolować rentowność procesu produkcyjnego. Dzięki temu kadra kierownicza ma komplet informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

„Rozwinięcie Systemu Zarządzania Forte o nową funkcjonalność wpisuje się w strategię Sage. Zależy nam na tym, aby wspierać podmioty rynkowe w  realizacji celów biznesowych. Konsekwentnie doskonalimy nasze rozwiązania, tak aby każda organizacja z sektora MSP, niezależnie od skali i profilu działalności, miała do dyspozycji adekwatne, wydajne i bezpieczne oprogramowanie” – dodaje Katarzyna Kaganiec.

Zródło: SAGE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię