IDC: przemysł, transport i energetyka wydały 780 mln USD na Internet Rzeczy

635

Wartość polskiego rynku IoT podwoi się z 1,5 mld dol. w 2014 r. do 3,1 mld dol. w 2018 r.

 780 mln dolarów – tyle według najnowszego raportu IDC Polska wydały na technologie i usługi związane z Internetem Rzeczy (Internet of Things, IoT) trzy branże: produkcyjna, transportowa i energetyczna. Choć w ubiegłym roku to one przeznaczyły na IoT najwięcej środków, to – jak zauważają analitycy IDC – wkrótce ma się to zmienić. Do 2018 roku motorem napędzającym rynek Internetu Rzeczy będzie handel detaliczny i branża konsumencka. Wydatki na technologie i usługi IoT będą rosły w tych obszarach odpowiednio o 32 i 24 procent średniorocznie. Według raportu IDC pt. Poland Internet of Things Market 2015–2018 Forecast, wartość polskiego rynku IoT podwoi się z 1,5 mld dol. w 2014 r. do 3,1 mld dol. w 2018 r.

Analitycy IDC wskazują, że wdrażanie rozwiązań Internetu Rzeczy powinno odbywać się we współpracy z partnerami posiadającymi doświadczenie nie tylko w konkretnej branży, ale także w zakresie technologii, sprzętu i rozwiązań komunikacyjnych. Na czoło w tej grupie wysuwają się firmy IT i operatorzy telekomunikacyjni, którzy w coraz większym stopniu stawiają na wartość dodaną, nie poprzestając na sprzedaży kart SIM czy pakietów transmisji danych. W tym kontekście IoT jest szansą dla telekomów na nowe źródła przychodów, niezbędne w kontekście spadku znaczenia usług głosowych czy tekstowych. Inwestycje firm w zakresie IoT muszą być powiązane z rozpoznaniem rynku oraz uwzględnieniem takich czynników jak bezpieczeństwo, prywatność i regulacje prawne. Dotyczy to szczególnie takich branż jak finanse, telekomunikacja czy ochrona zdrowia.

„W niedalekiej przyszłości rozwiązania oparte na IoT staną się powszechne w wielu branżach, od sektora publicznego, przez przemysł, po handel detaliczny czy sektor finansowy — tłumaczy Jarek Smulski, Research Manager w IDC Poland. — Zastosowanie technologii IoT będzie oznaczało znaczne zwiększenie konkurencyjności ich produktów i usług oraz lepszą efektywność biznesu. Dlatego brak strategii w tym zakresie może negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową firmy.”

Raport opisujący wielkość polskiego rynku IoT oparty jest na danych zgromadzonych w przewodniku IDC Worldwide IoT Spending Guide by Vertical. Oprócz opisu rozmiaru i struktury rynku zawiera on informacje na temat zastosowań IoT w kluczowych branżach w Polsce i wskazuje na najbardziej istotne projekty w tym zakresie. Zawiera on przegląd technologii: sprzętu, oprogramowania, usług, a także analizę branż i prezentację zastosowań, których wzrost prognozuje IDC. Raport koncentruje się na 25 najszybciej rozwijających się obszarach w 11 branżach, m.in. konsumenckiej, handlowej, zdrowotnej, administracji publicznej, produkcyjnej i transportowej oraz ocenia potencjał IoT w obszarze rozwiązań technologicznych.

„Na rynku Internetu Rzeczy robi się coraz bardziej tłoczno — mówi Tomasz Słoniewski, Senior Research Manager w IDC Polska – aktywni na nim są zarówno wielcy gracze z branży IT jak i małe, innowacyjne firmy, często startupy, które dzięki świeżym pomysłom notują szybki wzrost przychodów. Duży udział w rozwoju polskiego rynku IoT mają też firmy telekomunikacyjne. Dlatego w raporcie pokazujemy również jaka część rynku IoT oparta jest na kartach SIM i wskazujemy rozwiązania, gdzie ten sposób komunikacji wciąż zyskuje na znaczeniu.”

Raport Poland Internet of Things Market 2015–2018 Forecast kompleksowo definiuje i ocenia wielkość rynku w Polsce, ale przede wszystkim wskazuje na obszary najbardziej dynamicznego wzrostu. IDC definiuje IoT, jako sieć sieci złożonej z jednoznacznie identyfikowalnych punktów końcowych („rzeczy”), które komunikują się bez udziału człowieka z wykorzystaniem łączności IP. Według IDC ekosystem IoT obejmuje złożony ekosystem technologii, w tym moduły/urządzenia, środki łączności, platformy konstruowane specjalnie pod kątem IoT, pamięci masowe, serwery, oprogramowanie analityczne, usługi IT oraz zabezpieczenia. Warto podkreślić, że w definicji IDC autonomiczna łączność jest kluczową cechą, dlatego nie uwzględnia się w prognozie dotyczącej rozwoju IoT smartfonów, tabletów czy komputerów PC.

źródło: http://idcpoland.pl/eng/ grafika: www.arm.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię