„Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność” – Wirtualna konferencja dla branży przemysłowej

748

Już 26 maja rozpocznie się seria wirtualnych spotkań dla branży przemysłowej „Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność”, która potrwa do 29 maja włącznie. W trakcie czterech dni prelekcji online, uczestnicy poznają pomysły na rozwinięcie innowacyjności w firmach oraz na wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wspomagających projektowanie i produkcję w przemyśle.

W dobie wyzwań, które stanęły przed firmami przemysłowymi, umiejętne wykorzystanie cyfrowej transformacji stanowi klucz do innowacji i rozwoju, a co za tym idzie, do utrzymania przewagi konkurencyjnej na tym niezwykle wymagającym rynku. Podczas kilkudniowej, wirtualnej konferencji „Innowacje 4.0. Zamień wyzwania na innowacyjność”, eksperci Autodesk podpowiedzą skąd pozyskać fundusze na sfinansowanie transformacji cyfrowej, jak zmieniać koncepcje w innowacyjne działania oraz zaprezentują technologiczne nowości wspomagające projektowanie i produkcję.

Cztery dni wirtualnych prelekcji

Każdego dnia zaplanowano od 4 do 6 krótkich, 20-minutowych sesji, które w sumie zajmą 2-3 godziny dziennie. Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy mogą rejestrować się na dowolne dni i sesje tematyczne, zgodnie z obszarem swoich specjalizacji. Taka formuła spotkania pozwala na pogodzenie czasu spędzonego na konferencji z obowiązkami zawodowymi.

Tematyka konferencji kierowana jest do pracowników działów projektowych, produkcyjnych, rozwoju i sprzedaży w firmach produkcyjnych i przemysłowych, zarówno do osób będących użytkownikami rozwiązań do projektowania jak i managerów odpowiedzialnych za rozwój, sprzedaż oraz innowacyjność w firmach.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również wyniki badania pod tytułem „Sukcesy i wyzwania w cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przemysłowych”, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie polskich firm przemysłowych, na zlecenie Autodesk.

Wśród tematów, które zostaną omówione podczas konferencji znajdą się między innymi:

DZIEŃ 1 (26.05.2020, wtorek) – Sesje ogólne

  • Jak finansować innowacyjność? Gdzie pozyskać fundusze na nowe technologie?
  • Rozwiązania do zdalnej współpracy w obszarze projektowania i wytwarzania

DZIEŃ 2 (27.05.2020, środa) – Nowe technologie i funkcjonalności

  • Jak Generative Design może zwiększyć potencjał innowacyjny firmy?
  • Krótki przegląd nowości wprowadzonych do Autodesk Inventor 2021

DZIEŃ 3 (28.05.2020, czwartek) – Dzień innowacji

  • Cykl Życia Produktu, a zarządzanie projektem wprowadzenia nowego produktu na rynek
  • Jak policzyć ROI z cyfryzacji procesów w firmie?
  • Inicjatywa Przyszłość Polskiego Przemysłu. Poznaj pakiet korzyści.

DZIEŃ 4 (29.05.2020, piątek) – Tips & Tricks, historie klientów

  • Wzorce postępowania w przypadku dużych zespołów – Autodesk Inventor
  • Integracja systemów CAD i ERP oraz Cyfryzacja pracy na BOM

Szczegółowa agenda i rejestracja na wydarzenie dostępne są na stronie konferencji pod adresem www.autodesk.pl/DMonlineEvent.

Informacje o Autodesk

Autodesk pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują oprogramowanie Autodesk w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych. Więcej informacji można znaleźć na www.autodesk.pl, www.facebook.com/Autodesk.Poland