Jądro Parasolid firmy Siemens wprowadza modelowanie konwergentne w modelach mieszanych

673

Najnowsza wersja oprogramowania Parasolid®firmy Siemens Digital Industries Software jest już dostępna. Aktualizacje obejmują ulepszenia technologii Convergent Modeling™, którą można wykorzystać teraz w modelach zawierających powierzchnie B-rep zarówno ściankowe, jak i klasyczne, co umożliwia bardziej wydajne przepływy pracw szerokim zakresie zastosowań.Na przykład w projektach generatywnych, w których nowe produkty są opracowywane autonomicznie w celu spełnienia ograniczeń projektowych, modelowanie konwergentne może przywracać precyzyjne, klasyczne powierzchnie współpracujące do modelu, który został poddany optymalizacji topologii opartej na ściankach. W procesach inżynierii odwrotnej nowa technologia może być wykorzystywana do dodawania precyzyjnych powierzchni analitycznych do zeskanowanych danych części w celu ich ponownej produkcji.

Jądro modelowania geometrycznego Parasolid jest używane we własnym oprogramowaniu Solid Edge® i NX™ firmy Siemens i stanowi rdzeń otwartego i elastycznego ekosystemu Xcelerator. Parasolid jest również używany przez ponad 350 innych produktów, w tym wiele wiodących aplikacji CAD / CAM / CAE / AEC.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:Parasolid v32.0

Uwaga: Listę odpowiednich znaków towarowych Siemens można znaleźć tutaj. Inne znaki handlowe należą do ich właścicieli.