Jak stracić 330 lat doświadczenia firmy w 5 lat?

229

Luka kompetencyjna dotyczy większości branż i rynków, utrudniając działalność firm. Na dotkliwy niedobór pracowników skarży się 94 proc. dużych przedsiębiorstw we Francji i 87 proc. rodzinnych biznesów w Niemczech. Deloitte przewiduje, że problem się pogłębi, a blisko połowa miejsc pracy powstających w nadchodzących latach pozostanie nieobsadzona.

W Barometrze Zawodów 2023, opracowanym dla Polski przez GUS, znalazło się aż 27 profesji, w których ofert pracy jest więcej niż kandydatów. Głównym powodem braku fachowców są przede wszystkim zmiany demograficzne – kurczenie się grona osób w wieku produkcyjnym i starzenie się społeczeństwa. Fachowcy odchodzą na emeryturę, zabierając ze sobą lata specjalistycznej wiedzy. Jednocześnie złożoność maszyn i urządzeń produkcyjnych wymaga coraz bardziej sprawnej, zwinnej obsługi i konserwacji. Aby poradzić sobie z rosnącym kryzysem, firmy skupiają się na innowacyjnych strategiach budowania bazy wiedzy i podnoszenia kwalifikacji pracowników.

„Branża produkcji, podobnie jak cały rynek, musi stawić czoła zmianom w modelu pracy i potrzebach pracowników, którzy oczekują dziś różnych form, miejsca i czasu w jakich realizują służbowe obowiązki, jak i nowoczesnych narzędzi. Wyzwaniem są też rosnące koszty pracy z powodu niedoborów kadrowych i inflacji” – mówi Przemysław Maliszewski, prezes i współzałożyciel Aidar, specjalizujący się w rozwiązaniach AR i VR do zarządzania wiedzą i kompetencjami w przemyśle.

Zauważa on rosnącą świadomość firm dotyczącą ich podatności na zakłócenia w otoczeniu gospodarczym oraz dotkliwe skutki ogólnego niedoboru pracowników, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. „Wszystkie te czynniki przemawiają za zwiększaniem poziomu automatyzacji, ponieważ pozwala ona zniwelować wiele skutków zakłóceń w pracy i łańcuchu dostaw przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Trend podąża zdecydowanie w kierunku augmentacji, aby nie tylko podnieść efektywność operacyjną przedsiębiorstw, ale też zwiększyć możliwości pracowników i zapewnić im atrakcyjne warunki – przekazać nowe kompetencje, uaktualnić wiedzę czy udostępnić najnowsze technologie”.

Producenci mają świadomość istnienia paradoksu automatyzacji: w miarę wdrażania nowych technologii zapotrzebowanie na pracowników rośnie. Ludzie potrzebni są do przeprowadzenia spółek przez transformację cyfrową, a w dalszej kolejności do ich rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i kompetencji cyfrowych. Dla jednej trzeciej firm produkcyjnych zatrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników to strategiczny priorytet biznesowy na rok 2023 r., w którym utrzymanie obecnych pracowników i pozyskanie nowych jest tak samo istotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię