Jak systemy ERP pomagają optymalizować stany magazynowe?

688

Rola systemów ERP, a także innego oprogramowania biznesowego, nieustannie się zmienia, wraz z ewolucją tych systemów i postępującą cyfryzacją biznesu. Wykorzystanie ich możliwości wspiera budowanie przedsiębiorstw zgodnych z ideą Przemysłu 4.0. Przy nieustannie zmieniających się wymaganiach konsumentów i rosnącej produkcji, podstawą do inteligentnego zarządzania stanami magazynowymi są odpowiednie systemy. Dzięki nim możliwa jest automatyzacja, eliminowanie błędów i optymalne zarządzanie zamówieniami.

Systemy ERP dostępne na rynku są bardzo zróżnicowane. Dostawcy oferują nie tylko różne modele wdrożenia, ale też różne funkcjonalności i możliwości systemu. W ofercie często dostępne są również dodatkowe moduły dedykowane poszczególnym branżom. Aby móc w pełni korzystać z możliwości w zakresie optymalizowania stanów magazynowych i inteligentnego zarządzania nimi, system ERP musi zawierać funkcjonalność związaną z planowaniem materiałowym. Wydaje się to oczywiste, jednak warto zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie dostępne na rynku systemy odpowiadają na te potrzeby. Dla lepszego zrozumienia, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego oprogramowania, warto przywołać tu kilka podstawowych definicji:

  • MRP – ((ang. Material Requirements Planning), czyli planowanie potrzeb materiałowego, które pozwala optymalizować zapotrzebowanie na materiały w danym przedsiębiorstwie.
  • MRP II – (ang. Manufacturing Resource Planning) – to rozwinięty system planowania zasobów wytwórczych przedsiębiorstwa. Jest to zmieniony i znacznie rozbudowany system w stosunku do MRP. Poza jego funkcjonalnościami, dodatkowo umożliwia m.in. planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) czy strategiczne zarządzanie produkcją.
  • ERP – (ang. Enterprise Resource Planning), to w dosłownym tłumaczeniuplanowanie zasobów przedsiębiorstwa. System może obejmować zasoby personalne, finansowe, informacyjne czy rzeczowe, a jednym z jego głównych celów jest integracja wszystkich procesów w firmie.

To właśnie wymienione powyżej oprogramowanie jest podstawą inteligentnego zarządzania stanami magazynowymi. Obserwujemy jednak na rynku, że wiele firm w pogoni za nowinkami, o nich zapomina.

Planowanie materiałowe w oparciu o wielopoziomowy BOM

To, co odróżnia tradycyjne planowanie, od tego opartego na nowoczesnych systemach, to przede wszystkim integracja wszystkich procesów i stały dostęp do bieżących informacji bezpośrednio w oprogramowaniu. Optymalizacja stanów magazynowych w Przemyśle 4.0 nie opiera się na prostej wiedzy o tym, ile materiałów będzie potrzebnych do produkcji, jakie zamówienia należy złożyć itp. To możliwość tworzenia bardziej złożonych zależności. Mam tu na myśli np. możliwość tworzenia technologii, w których produkowany element jest wykorzystywany do produkcji innego wyrobu (lub wielu wyrobów). System powinien uwzględniać takie sytuacje i obejmować to w planowaniu materiałowym. Oznacza to, że stany zapasów materiałów, a co ważne, także półproduktów, powinny wynikać z planowanego poziomu produkcji wyrobów gotowych. Uwzględnienie wszystkich tych zależności, planu produkcji, ale także bieżących zmian, umożliwia inteligentne zarządzanie stanami magazynowymi. Umożliwia to nie tylko ich optymalizację, ale również znaczące usprawnienie procesów produkcyjnych i logistycznych.

Dopasowanie do realiów dzisiejszego rynku

Nieustannym wyzwaniem dla firm produkcyjnych jest konieczność skracania czasu realizacji zamówień przy jednoczesnym zwiększaniu elastyczności w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb konsumentów. Wiele przedsiębiorstw odchodzi od tradycyjnych modeli takich jak: MTS (Make to Stock), który co prawda zapewnia krótki czas odbioru, ale nie jest elastyczny lub produkcji na zamówienie (MTO – Make to Order lub ETO – Engineer To Order), gdzie elastyczność jest wyższa, ale czas realizacji – długi.

Popularność zdobywają modele: ATM (Assemble To Order), polegające na magazynowaniu części zamiast wyrobów gotowych (jak to jest w MTS) lub materiałów (MTO/ETO) i montowaniu ich zależnie od tego, co klient zamówi. Rola nowoczesnego oprogramowania ERP w tym przypadku jest bardzo istotna. System powinien zapewniać planowanie materiałowe we wszystkich tych modelach produkcyjnych. Każdy z nich, będzie miał charakterystyczne dla siebie wyzwania. Automatyzacja tych procesów, pozwala dopasowywać je na bieżąco do aktualnych potrzeb i potencjalnych zmian na linii produkcyjnej.

Magazyn bez papieru

Istotną korzyścią przy wykorzystaniu odpowiednich systemów, jest możliwość zlecania prac magazynierom online. Transakcje są rejestrowane w momencie ich wykonywania, co pozwala eliminować ryzyko potencjalnych błędów. Ważnym aspektem jest tu ścisła integracja systemu WMS z modułem produkcyjnym i pozwolenie, by planowanie i realizacja wydań bezpośrednio przekładała się na zlecenia produkcyjne. System WMS powinien rejestrować operacje magazynowe w czasie rzeczywistym zarówno ilościowo jak i wartościowo,  co zapewnia bieżącą informację o stanie finansów, bez konieczności oczekiwania na synchronizację z systemem finansowo-księgowym.

Paweł Seliga, Senior Sales Executive, Exact Software Poland