Jak usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw?

812

Nowoczesne rozwiązania IT dla branży metalowej.

Sprawnie działający „łańcuch dostaw” jest jednym z ważniejszych elementów w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dziś liczy się nie tylko wysoka jakość produktu i cena, ale także krótki czas realizacji zamówień. To czynnik, który coraz częściej pozwala wygrać z konkurencją. Sprawna organizacja dostaw stanowi jednak nie lada wyzwanie. Dotyczy to zwłaszcza branży metalowej, gdzie stopień skomplikowania podnosi dodatkowo duża liczba podwykonawców oraz kooperowanie w ramach złożonych „łańcuchów dostaw”.

Potencjał ERP

Obecnie branża metalowa skupia swoje działania wokół produkcji jednostkowej, którą realizuje głównie „pod zamówienie”. Spora część firm, ze względu na potrzebę obniżania kosztów związanych z utrzymywaniem powierzchni magazynowych i zapasów zdecydowała się przejść z „produkcji na magazyn” na „produkcję na zamówienie”.

Ten typ produkcji, bardzo powszechny dziś wśród polskich przedsiębiorstw, wymaga sprawnego przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Wdrożenie odpowiedniego systemu ERP ułatwia to zadanie. Przede wszystkim, pozwala ściśle powiązać ze sobą kluczowe procesy biznesowe, takie jak: zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, dystrybucja czy zarządzanie finansami. Ma to istotny wpływ na ulepszenie łańcucha dostaw w zakresie kosztów, terminowości dostaw, jak i jakości działania przedsiębiorstwa. Przykładem systemu ERP, który pozwala efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw jest program humansoft HermesSQL. System ten ułatwia organizowanie dostaw w taki sposób, by z jednej strony zagwarantować uruchamianie produkcji w zakładanych terminach i realizować „na czas” zamówienia klientów, z drugiej zaś minimalizować koszty związane np. ze zbyt dużymi zapasami surowców i wyrobów gotowych. Rozwiązania, które oferuje program pozwalają obliczyć zapotrzebowanie na surowce i półprodukty uwzględniając przyjęte zamówienia, prognozy sprzedaży, zaplanowane zlecenia produkcyjne oraz bieżące stany magazynowe.

W zależności od potrzeb firmy, umożliwia także generowanie planu zapotrzebowania (zamówień do dostawców) w oparciu o parametry przypisane dostawcom, takie jak: partia zakupowa, średni czas dostawy, minimalna ilość zakupowa, czy okres zamrożenia, w jakim można dokonać zmian w zamówieniach do dostawcy, co pozwala jeszcze bardziej zracjonalizować politykę zakupów. Plan uwzględnia także ważne informacje związane z przyjęciem surowca na magazyn, na przykład: ilość czasu potrzebna do rozpakowania dostawy surowców czy też ilość czasu wymagana do magazynowania wyrobu przed wysyłką do klienta. W sytuacjach, w których ważna jest cena surowca lub czas dostawy, system wskaże najtańszego lub najszybszego dostawcę i na tej podstawie utworzy zamówienie na surowce. Sposobów planowania dostaw i tworzenia zapotrzebowania jest w programie kilka. Dzięki temu firma może dobrać odpowiednią metodę palowania do bieżących potrzeb i w pełni zapanować nad zakupami.

Zastosowanie systemu ERP w zarządzaniu łańcuchem dostaw pozwala więc i pełni synchronizować plany produkcji z dostawami i przyspieszyć realizację zamówień. W efekcie, firma jest w stanie szybciej zaspakajać potrzeby rynku i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Zarządzanie jakością

Ważną rolę w procesie zarządzania dostawami oraz zachowania wysokiej jakości produktów finalnych pełni również możliwość okresowej oceny dostawców. Podstawowymi kryteriami oceny są tu: termin, cena oraz jakość. Możliwość śledzenia materiałów w całym cyklu produkcyjnym poprzez nadawanie numerów partii surowcom, półproduktom i wyrobom gotowym pozwala skutecznie nadzorować przepływ materiału od momentu przyjęcia na magazyn, poprzez obróbkę na produkcji, aż do chwili wydania z magazynu wyrobu końcowego. Funkcjonalność ta jest istotna w momencie reklamacji oraz oceny jakości dostarczanych surowców.

Komunikacja w „łańcuchu dostaw”

Ścisła koordynacja działań partnerów biznesowych w ramach łańcucha dostaw wymaga także odpowiedniej komunikacji pomiędzy dostawcami, producentami i klientami. Najczęściej przedsiębiorstwa wykorzystują do tego celu EDI (Electronic Data Interchange) oraz platformy B2B.

Technologia EDI

Technologia obiegu i wymiany danych w standardzie EDI pozwala znacznie usprawnić współpracę firmy z dostawcami i klientami. W przypadku systemu humansoft HermesSQL, EDI jest integralnym modułem programu. Umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych, takich jak: zamówienia, faktury sprzedaży, faktury zakupu pomiędzy kooperującymi podmiotami. Zastąpienie formy papierowej dokumentu jego elektronicznym odpowiednikiem ma wiele zalet. Najważniejsze z nich dotyczą: przyspieszenia i usprawnienia procesu przesyłania informacji, automatyzacji procesu rejestracji dokumentów handlowych w programie, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz rozliczeń pomiędzy partnerami biznesowymi.

Platformy B2B

Efektywne działanie łańcucha dostaw wspomagają także platformy B2B ułatwiające wymianę informacji oraz usprawnienie sprzedaży poprzez zautomatyzowanie procesu składania i realizowania zamówień. Firmy, które korzystają z platformy B2B mają dostęp m.in.: do aktualnej oferty, informacji o dostępności produktów, cen towarów i mogą składać zamówienia w dowolnym dla nich momencie. Mogą również śledzić przebieg realizacji złożonych przez siebie zamówień. Współpraca platformy B2B z systemem humansoft HermesSQL polega m.in. na automatycznym tworzeniu zamówień w programie ERP, w którym następuje dalszy proces związany z realizacją zamówień.

Wnioski

Współczesne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga wdrożenia sprawnego narzędzia IT, które pozwoli zsynchronizować wszystkie „ogniwa” łańcucha mające wpływ na jego wydajność. Takim narzędziem, jest z pewnością nowoczesny ERP, który pozwala wypracować wysokie standardy w zarządzaniu łańcuchem dostaw i wesprzeć firmę w budowaniu przewagi rynkowej.

Autor: Edyta Szczepanowska

Humansoft Sp. z o.o.

www.humansoft.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię