Kontrola jakości produkcji ważna tak, jak nigdy

793

Firmy przemysłowe muszą stale reagować na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Stale zwiększa się konkurencja, rośnie popyt i zwiększają się wymagania klientów, szczególnie gdy chodzi  o elastyczne podeście do ich potrzeb czy szybkość reakcji na ich zapotrzebowanie. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy muszą stawiać na niezawodną i szybką kontrolę jakości. Dlaczego jest ona tak ważna? Jak zmienić powierzchowną weryfikację w precyzyjną kontrolę jakości?

Oczywistym atutem wprowadzenia w firmie dokładnej kontroli jakości, jest posiadanie pewności, że dostarczamy na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów. Przynosi ona jednak również inne korzyści. Niweluje ryzyko wystąpienia nie tylko pojedynczych wadliwych towarów, ale też całych ich partii. To z kolei pozwala na uniknięcie kosztów związanych z wycofaniem ich z rynku i dostarczaniem na niego, nowych wolnych od wad wyrobów. Położenie nacisku na dokładną weryfikację jakości zmniejsza też ryzyko przestojów linii produkcyjnych np. w sytuacjach, gdy wada towaru ujawnia się na późniejszym etapie łańcucha dostawy do klienta. By wdrożyć efektywną kontrolę jakości produkcji, skup się na tym, by odpowiednio ją zaplanować i wpisać w procesy produkcyjne firmy, stale ją modernizować i dobrze wykorzystać gromadzone w jej trakcie dane.

Zaplanuj kontrolę jakości produkcji

Kontrola jakości to element procesu produkcyjnego, który tak jak zarządzanie surowcami czy magazynowanie, należy odpowiednio zaplanować. Obecnie w zasięgu nie tylko rynkowych gigantów, ale też małych i średnich przedsiębiorstw są systemy informatyczne do zarządzania produkcją. Wśród najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie można wymienić: systemy typu: MES (ang. Manufacturing Execution System), ERP (ang. Enterprise Resource Planning), SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) i MRP (ang. Material Requirements Planning). – Oczywiście wybór modelu odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa jest zagadnieniem złożonym, trzeba jednak podkreślić, że każdy z nich daje możliwość analizy przebiegu procesu produkcyjnego oraz wykrywania wad i jakości produktów, a nawet poszczególnych ich elementów. Warto też pamiętać o tym, by wdrażany w przedsiębiorstwie system umożliwiał bezpieczne przetwarzanie danych oraz bezproblemową integrację z nowymi urządzeniami, które mogą usprawniać pracę linii produkcyjnej. Oferta rynkowa w tym zakresie jest naprawdę duża. –  Mikołaj Podgórski z firmy technologicznej Scanway.

Postaw na automatyzację

Automatyzacja to jeden z trendów najmocniej wpływający na zmianę sposobu funkcjonowania współczesnych fabryk. Pozwala ona na zwiększenie wydajności i precyzji różnych etapów procesu produkcyjnego. Wiąże się m.in. z wykorzystaniem robotów przemysłowych oraz,szczególnie na etapie kontroli jakości produkcji, systemów wizyjnych. Umożliwiają one automatyczną analizę wizyjną, tzw. widzenie maszynowe,zbliżoną jakościowo do ludzkiego wzroku.

Bardziej precyzyjną, zautomatyzowaną kontrolę jakości gwarantują kamery hiperspektralne. Rejestrują one niedostrzegalne gołym okiem czy zwykłymi kamerami sygnatury spektralne obiektów, bezpośrednio związane z substancjami chemicznymi i związkami znajdującymi się na ich powierzchni. Zweryfikujesz w ten sposób np. czy pokryta jest ona odpowiednią substancją lub, czy ma odpowiedni kolor.Przykładowym rozwiązaniem tego typu jest HyperEye, linia innowacyjnych kamer hiperspektralnych autorstwa Scanway.

Przy wyborze zautomatyzowanego systemu wspierającego kontrolę produkcji warto zwrócić uwagę na te, które mogą być spersonalizowane do potrzeb konkretnego zakładu, szybko zintegrowane z urządzeniami i systemem w nim używanym, bez konieczności np. używania dodatkowych jednostek obliczeniowych czy urządzeń do analizy obrazu. – komentuje Jędrzej Kowalewski, CEO Scanway. Najbardziej precyzyjne rozwiązania automatyzujące weryfikację jakości produkcji sprawdzą się szczególnie w tych sektorach, w których na finalną wartość towaru wpływa nawet drobna wada.- Można dzięki nim zidentyfikować niewykrywalne wcześniej wybrakowania towaru (np. pleśń, jeszcze zanim zacznie być widoczna „gołym okiem”)
i obniżyć koszty produkcji.
– dodaje ekspert. Z pewnością warto rozważyć ich wdrożenie w firmach
z branży spożywczej, farmaceutycznej, górnictwie, sektorze oil&gas oraz automotive.

 

Wykorzystuj dane i ulepszaj swój proces!

Precyzyjna kontrola jakości musi opierać się o gromadzenie i analizę danych. Niezależnie od tego, czy nadal będzie opierać się ona o ręczną weryfikację przez pracowników linii produkcyjnej, systemy wizyjne, czy kamery hiperspektralne, by przynosiła firmie oczekiwane efekty, trzeba gromadzić i analizować dane o odkrywanych w jej trakcie brakach i błędach. – Oczywiście, im precyzyjniejsze będzie rozwiązanie, które wybierzemy do kontroli jakości produkcji, tym więcej danych zgromadzimy. Zaawansowane systemy, takie jak HyperEye, posiadają wbudowane moduły nie tylko gromadzenia  i analizy danych kluczowych dla przedsiębiorstwa, ale i automatycznej klasyfikacji błędów. Zazwyczaj można je szybko zintegrować z systemem informatycznym firmy – objaśnia Michał Zięba ze Scanway. Gromadzone w ramach kontroli jakości dane warto użyć do identyfikowania np. tzw. wąskich gardeł na produkcji, optymalizacji wykorzystywania surowców, modyfikacji jej procesów technologicznych czy wreszcie identyfikowania błędów ludzkich.

Wdrażając precyzyjną kontrolę jakości produkcji,możesz zapewnić firmie obniżenie kosztów oraz zmniejszenie ilości reklamacji przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów firmy. W dobraniu odpowiednich systemów i narzędzi mogą pomóc eksperci z rynku np. IT czy nowych technologii. Warto poznać ofertę tego sektora dedykowaną przemysłowi i przetestować ją np. w formie wdrożenia pilotażowego. Efekty takich działań z pewnością będą szybko zauważalne.

Źródło: Scanway