MODSIM: Innowacyjne podejście do wspólnego projektowania i symulacji

255

Aby zwiększyć innowacyjność i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek zespoły muszą ściślej ze sobą współpracować, likwidując silosy pomiędzy działami odpowiedzialnymi za projektowanie i symulację. MODSIM – promowane przez Dassault Systèmes innowacyjne podejście do wspólnego projektowania i symulacji umożliwia zespołom inżynierów, projektantów i analityków dokładne  zrozumienie i przewidywanie zachowania produktu na jak najwcześniejszym etapie jego rozwoju.

Symulacja jest centralnym czynnikiem w cyfrowej transformacji łańcuchów wartości. Niemniej jednak, tradycyjne podejście do symulacji ograniczało ten proces do najbardziej krytycznych projektów i złożonych produktów. Dodatkowo, dotychczas symulacje były przeprowadzane  na końcu procesu projektowania, gdy chodziło o walidację projektu. Wynikało to z faktu, że symulacje wiązały się z wysokimi kosztami, były czasochłonne, a firmy często nie posiadały wystarczającej liczby specjalistów do prowadzenia zadań symulacyjnych. Dzięki MODSIM, innowacyjnemu podejściu do symulacji i modelowania w środowisku chmurowym platformy 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes czyni symulację szeroko dostępną dla firm każdej wielkości oraz wszystkich użytkowników pracujących nad poszczególnymi etapami rozwoju produktu.

Symulacja od fazy projektowania

Dzięki przesunięciu symulacji już do fazy projektowania, projektanci w pełni korzystają z jej możliwości, mając dostęp nie tylko do wyników, ale mogąc przeprowadzać zadania symulacyjne we własnym zakresie. Projektanci mogą więc samodzielnie testować parametry swojego modelu CAD, aby symulować poszczególne wyniki, lub analizować różne parametry i ich wpływ na ogólny wynik, a także uruchamiać tysiące scenariuszy typu „what-if”.

Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym i dostarcza kluczowych informacji dla decyzji projektowych. MODSIM zapewnia zatem znaczne przyspieszenie iteracji pomiędzy dyscyplinami modelowania i symulacji, które wcześniej często były od siebie oddzielone. Poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy projektantami CAD/CAE a ekspertami od symulacji już od początku pracy nad projektem tworzone są podstawy cyfrowego bliźniaka.

Środowisko współpracy

W procesie tworzenia wartości, symulacja i modelowanie są ujęte w ramy sąsiednich domen. Należą do nich zarządzanie testami, zarządzanie produktem, które definiuje wymagania,

architekturę i zmiany, oraz zarządzanie projektem. Celem jest, aby z możliwości i efektów symulacji mogła skorzystać jak największa liczba uczestników tych domen.

Dassault Systèmes w ramach platformy 3DEXPERIENCE oferuje kompleksowe środowisko współpracy dla wszystkich interesariuszy, zaangażowanych w rozwój produktu. Wszystkie informacje są dostępne w postaci spójnego modelu danych przez cały cykl życia produktu. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mają pełną przejrzystość co do celów, które powinny być spełnione, jak również korzystają z możliwości udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych w każdej chwili.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię