Nowoczesne systemy informatyczne wsparciem w procesie produkcji

558

Ogromna konkurencja na rynku wraz z globalizacją oraz koniecznością nieustannego rozwoju przedsiębiorstwa to czynniki, które wraz z rosnącymi wymaganiami klientów wymagają całkowitą zmianę dotychczasowego modelu prowadzenia firmy. Odnoszenie proporcjonalnych do wysiłku, rosnących w perspektywie czasowej zysków wymaga zmiany lub wdrożenia zupełnie nowego systemu. Firmy produkcyjne zdane są na wybór pomiędzy systemem MRP zarządzającym surowcami firmy, a ERP, który może być wykorzystywany w każdym aspekcie działalności danego przedsiębiorstwa.

Decyzja warunkująca strategię

W zależności od rodzaju oprogramowania jakie wybierze dana firma, będzie musiała ona liczyć się z różnymi skutkami takiej decyzji w przyszłości. Odpowiednio wdrożone oprogramowanie może stać się potężnym sojusznikiem, pozwalającym na zyskanie przewagi względem konkurencji, a także na jednostajny rozwój firmy. Z drugiej jednak strony źle skonfigurowany, czy też nieodpowiednio dobrany system skutkować może obciążeniem, które w najgorszym przypadku może pociągnąć nawet najlepiej prosperujący biznes na granicę opłacalności.

Niezwykle istotne jest, aby każdy zintegrowany system wspomagający zarządzanie spełniał wymogi stawiane przed nowoczesnym oprogramowaniem ERP. Istotą sprawy jest obejmowanie przez takowy program całej działalności przedsiębiorstwa już od momentu aż do wysyłki produktów. Ważną kwestią jest też dobrze skonfigurowana integracja z programami kadrowo-płacowymi, czy raportowania i ostrzegania o zdarzeniach, co pozwoli w efekcie na usprawnienie działów, które bez odpowiedniego wspomagania mogłyby nie sprostać potrzebie skalowalności biznesu.

Ważne aspekty oprogramowania ERP

Dobrej klasy system ERP powinien pozwolić na elastyczną integrację procesów zachodzących w firmie wraz z klarowną komunikacją z partnerami oraz klientami. Po czym rozpoznać oprogramowanie warte uwagi? Jedną z kwestii, które warto rozważyć to fakt, czy dany program jest modułowy, bowiem pozwoli to w efekcie na jego dużą skalowalność jak i dostosowanie funkcjonalności w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Warto również zainteresować się takimi kwestiami jak otwartość struktury oprogramowania na integracje z programami zewnętrznymi takimi jak CAD, interfejs maszyn CNC, czy platforma EDI, bowiem w razie braku takiej możliwości za każdą poprawkę trzeba będzie należycie zapłacić twórcy programu. Odpowiednie rozpatrzenie danego systemu pod kątem funkcjonalności, skalowalności oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa pomimo długiego czasu analizy pozwoli w efekcie na uzyskanie ogromnej przewagi nad konkurencją.

Źródło: Rekord Si