Promotech pod kontrolą systemu

721

Steruje produkcją, podejmuje decyzje i planuje. Innowacyjny system informatyczny nadzoruje proces produkcji w Promotechu. APS (Advanced Planning and Scheduling) to system informatyczny zapewniający optymalizację przebiegu produkcji bez konieczności inwestowania w park maszynowy.

– Nad wdrożeniem systemu klasy APS w firmie zastanawialiśmy się już od dość dawna – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu. – Pomimo posiadania systemu ERP, wspomagającego procesy zarządcze w firmie, zauważaliśmy trudności w szczegółowym planowaniu produkcji przy tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i różnorodności produkowanych przez nas wyrobów. W efekcie wydłużał się czas realizacji zamówień naszych klientów. Nowy system ma być uzupełnieniem dotychczasowego w zakresie planowania produkcji oraz zarządzania halami produkcyjnymi.

Celem inwestycji jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych – zarówno maszyn, jak i pracowników.  Podstawowym usprawnieniem, który oferuje wdrażany system jest bezpośrednie sterowanie produkcją.


– To system podejmuje decyzje dotyczące kolejności realizacji zleceń produkcyjnych oraz dobiera zasoby dla poszczególnych operacji technologicznych – mówi Ewelina Łukaszewicz, dyrektor wydziału zaopatrzenia i logistyki Promotechu. – Podstawową korzyścią jest bardzo szybka reakcja na wszelkie odchylenia – braki materiałowe, awarie maszyn, nieobecności, problemy jakościowe, zmiany priorytetów w zamówieniach itp. – które powstają w procesie produkcyjnym.


Priorytet: termin


System w czasie rzeczywistym analizuje wszelkie zmiany i wprowadza korekty do planu, a jego głównym priorytetem jest dotrzymanie deklarowanego terminu realizacji wyrobu gotowego.

Decyzję o wdrożeniu systemu zarząd podjął 2014 roku, a na początku 2015 rozpoczął realizację inwestycji. Wdrażanie systemu przebiega etapowo – od analizy przedwdrożeniowej, poprzez przedstawienie koncepcji wdrożenia, uwzględniającej specyfikę działania firmy po właściwy etap wdrożenia.

Obecnie spółka kończy wprowadzanie danych do systemu i pracuje nad optymalizacją procesów towarzyszących planowaniu produkcji.


– Każdy z pracowników, który będzie pracował z nowym systemem zostanie przeszkolony w zakresie jaki go będzie dotyczył . Do każdego z obszarów w systemie stworzone są instrukcje stanowiskowe. Dodatkowo w firmie została wyznaczona osoba, która jest administratorem systemu i jest odpowiedzialna za jego poprawną pracę od strony technicznej – dodaje Ewelina Łukaszewicz.


A jak działa system?


– System, aby mógł działać prawidłowo musi zostać napełniony niezbędnymi informacjami – tłumaczy dyrektor Łukaszewicz. – W pierwszym etapie wprowadzamy do systemu wszystkie operacje technologiczne oraz definiujemy posiadane zasoby. Technologia wyrobu gotowego opisywana jest kolejnymi operacjami technologicznymi, które muszą zostać wykonane, aby powstał wyrób gotowy.

Do wymogów systemu dopasowana będzie też praca pracowników produkcyjnych. Specjalny terminal wyda każdemu z nich zlecenie do wykonania w postaci wydruku z informacją o numerze zlecenia, ilością operacji do wykonania i szczegółowym opisem czynności oraz wskazaniem maszyny.


– System na bieżąco kontroluje czas wszystkich uruchomionych prac na halach produkcyjnych i automatycznie, w czasie rzeczywistym, informuje zarządzających produkcją o każdym przekroczeniu zakładanego czasu pracy i jej realizacji z niższą niż założono wydajnością – mówi dyrektor Łukaszewicz.  

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2015 roku. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków Promotechu.


źródło: www.maszmedia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię