Skanowanie 3D – Materialise

968

Skanowanie 3D (mierzenie współrzędnych punktów) jest to proces konwertowania detali do precyzyjnych modeli cyfrowych. Pozwala na szybkie i dokładne przeniesienie na ekran monitora komputerowego trójwymiarowej geometrii obiektów fizycznych.

Zwykle dane skanowania 3D prezentowane są przy użyciu cyfrowej skali lub też renderingu graficznego 3D (rendering graficzny polega na przedstawieniu informacji zawartych w dokumencie elektronicznym w formie prezentacji obrazującej analizę modelu). Gdy dane uzyskane podczas skanowania zostaną wprowadzone do komputera, wszystkie wymiary detalu (np. długość, szerokość, wysokość, objętość, rozmiar, lokalizacja, obszar powierzchni, etc.) mogą zostać odpowiednio pobrane.

Dane 3D są często używane, aby zapewnić swego rodzaju łącznik pomiędzy rzeczywistymi obiektami, a nowoczesnymi metodami produkcyjnymi. Osiąga się to poprzez konwertowanie danych do modeli CAD, porównując faktyczne parametry z modelem idealnym lub też z wykorzystaniem niemal nieskończonej liczby narzędzi CAE (technologia ze wsparciem komputerowym), które są dostępne. Wynikiem pomiaru jest kompletny cyfrowy model skanowanego detalu, który może być później edytowany i przetwarzany przez programy CAD/CAM, oraz inne programy wspomagające proces prototypowania lub wizualizacji.

Materialise
PL-54-413 Wrocław, ul. Klecińska 125
Tel.
+48 71 351 80 56 • Fax +48 71 718 28 31
Direct Tel: +48 504 576 898
Web: http://materialise-onsite.com