Virtual Twins: od symulacji do wymiernych korzyści biznesowych

264

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wywiadem na temat „Virtual Twins” jaki przeprowadziła Redakcja Portal Przemyslowy.pl (w tekście: „PP”) z Pawłem Siembabem, Global Client Executive z firmy Dassault Systèmes (w tekście „PS”).

PP: Digitalizacja stała się częścią życia codziennego. Dlaczego akurat teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, koncepcja wirtualnego bliźniaka jest istotna dla firm?

PS: Firmy muszą dziś stawić czoła szeregowi wyzwań, w tym postępującej globalizacji, gwałtownym zaburzeniom łańcuchów dostaw, zmieniającym się potrzebom klientów oraz nowym modelom pracy, takim jak praca zdalna. Wzrasta też znaczenie zrównoważonego rozwoju, który w coraz większym stopniu determinuje procesy w firmach. W tych warunkach możliwości, jakie niesie technologia wirtualnego bliźniaka są niecenione, bo pozwalają patrzeć na procesy kompleksowo – od planowania przez optymalizację po produkcję, dają też one firmom pełną elastyczność, pozwalając szybko reagować na zmiany otoczenia.

PP: Można więc stwierdzić, że w koncepcji wirtualnego bliźniaka kluczową rolę odgrywają dane?

PS: Zdecydowanie tak. Złożone projekty w środowisku cyfrowym są nieprzerwanie zasilane danymi ze świata rzeczywistego. Im więcej danych rzeczywistych zasila model cyfrowy, tym dokładniejsze i cenniejsze będą uzyskiwane w oparciu o niego symulacje. Podstawowym komponentem wirtualnego bliźniaka powinna być zatem centralna platforma, na której gromadzone są dane operacyjne i wiedza pracowników. Taka platforma  pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami, rozwojem produktu oraz umożliwia współpracę z całym ekosystemem. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes.

PP: Jak dokładnie działa platforma i jakie korzyści może przynieść polskim firmom?

PS: Platforma 3DEXPERIENCE, dostępna na lokalnym serwerze oraz w prywatnej bądź dzielonej chmurze, jest środowiskiem, które wspiera całościowy proces rozwoju produktu od projektu poprzez przygotowanie, zaplanowanie produkcji, produkcję i dostawę. Narzędzie to sprawdza się w przypadku organizacji dowolnej wielkości i działa jak kompleksowe źródło informacji, dzięki czemu zespoły mogą bezpiecznie dzielić i wymieniać się danymi w nieograniczony sposób. Zapewnia przy tym wszystkim interesariuszom dostęp do jednej wersji danych, jedynego źródła prawdy (ang. Single Source of Truth) w czasie rzeczywistym. Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia organizacjom współpracę z dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji, łączenie się z klientami i dostawcami oraz śledzenie postępów, dzięki czemu mogą dostarczać wysoce zaawansowane produkty.

W ramach platformy 3DEXPERIENCE firma Dassault Systèmes oferuje m. in. bogate portfolio aplikacji do modelowania 3D oraz aplikacje symulacyjne do tworzenia wirtualnych bliźniaków produktów. Dzięki 3DEXPERIENCE Twin, czyli wirtualnemu bliźniakowi stworzonemu za pomocą rozwiązań dostępnych na platformie,  każdy etap – od konstrukcji, rozwoju i produkcji, aż po opuszczenie fabryki przez produkt – można poddać symulacji i przeanalizować w realistycznych warunkach. Możliwość tworzenia wirtualnych kopii produktów sprawia, że produkcja jest znacznie bardziej wydajna i zrównoważona. Do minimum zostają bowiem zredukowane fizyczne prototypy, które po zakończeniu pracy nad produktem tracą przydatność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię