Wartość globalnego rynku usług w chmurze dla sektora ochrony zdrowia osiągnie 10 mld USD do roku 2021

826

Modele biznesowe wykorzystujące chmurę odmienią sektor ochrony zdrowia dzięki rosnącej potrzebie przechowywania coraz większej ilości danych, podaje Frost & Sullivan.

Branża ochrony zdrowia wdraża nowe technologie w dość powolnym tempie. Dotyczy to również rozwiązań w chmurze. Jednak dostrzegana w całym sektorze potrzeba wykorzystania danych zdrowotnych do poprawienia wydajności systemu, zapewniania opieki o wysokim standardzie  oraz umożliwiania produktywnej współpracy, wymusza inwestycje w systemy działające w chmurze.

Głównym motorem innowacji jest zmiana w podejściu podmiotów świadczących usługi ochrony zdrowia do rozwiązań opartych na chmurze. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji są przekonane, że tego rodzaju środowiska są bezpieczniejsze niż infrastruktura utrzymywana na miejscu, oferując większe możliwości w zakresie tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu po awarii.
Według nowej analizy Frost & Sullivan pt. „Globalna prognoza dotycząca usług w chmurze dla sektora ochrony zdrowia na lata 2016-2021”, (Healthcare Cloud Computing Outlook, Global 2016-2021) wynika, że do 2021 roku globalny rynek związany z przetwarzaniem danych w chmurze w danym sektorze osiągnie  wartość niemal 10 mld USD. Taki rozwój będzie wynikał głównie z potrzeby przechowywania rosnącej w gwałtownym tempie ilości danych. Niniejsze badanie rynkowe analizuje najważniejsze kierunki rozwoju, modele biznesowe, wyzwania, czynniki stymulujące oraz charakterystyczne dla branży rozwiązania wdrażanie dzięki platformom opartym na chmurze. Dokonuje także oceny graczy rynkowych, preferencji kupujących oraz oczekiwań klientów.

„Jednym z najważniejszych czynników, które odmienią oblicze całej branży, będzie wykorzystanie danych gromadzonych podczas codziennej praktyki lekarskiej. Ilość nieustrukturyzowanych danych medycznych i zdrowotnych, jaka powstaje poza środowiskiem klinicznym rośnie w piorunującym tempie, zaś usługodawcy, firmy farmaceutyczne, dostawcy technologii medycznych, organy ustawodawcze oraz badacze uniwersyteccy zmagają się z jeszcze pilniejszą potrzebą korzystania z tego rodzaju danych” – mówi Natasha Gulati, Research Manager działu Digital Health w firmie Frost & Sullivan. „Rosnący poziom świadomości w zakresie korzyści, jakie niosą ze sobą otwarte platformy, a także coraz częstsze koncentrowanie się sektora na zagadnieniach interoperacyjności i wspólnym projektowaniu rozwiązań generuje ogromne zapotrzebowanie na działające w chmurze platformy o zintegrowanej strukturze pionowej. Pomoże to udostępniać dane licznym podmiotom pragnącym podzielić się zarówno ryzykiem, jak i zyskami związanymi z wzajemnym udostępnianiem danych.”
Co więcej, szpitale, lekarze oraz inne ogniwa systemu ochrony zdrowia będą szybko wdrażać działające w chmurze platformy w celu usprawnienia dostępu do danych i aplikacji, zwiększenia poziomu interoperacyjności, a także zarządzania, przechowywania i archiwizowania szerokiej gamy danych zdrowotnych wykorzystywanych w ich przedsiębiorstwach. Dużą szansę na rozwój wykazują aplikacje wykorzystujące poufne dane pacjentów, które pochodzą z różnych źródeł systemu ochrony zdrowia oraz są w nich analizowane.

„Rosnąca liczba usługodawców rezygnuje z zakupu gotowych rozwiązań i decyduje się na opracowanie systemów dostosowanych do ich potrzeb organizacyjnych. Na przestrzeni kliku ostatnich lat dokonano znaczących inwestycji w wewnętrzne aplikacje, które są zintegrowane z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej. Liderem w tym zakresie są Stany Zjednoczone” – dodaje Gulati. „Platforma jako usługa (PaaS) to rozwiązanie lepsze niż Oprogramowanie jako usługa (SaaS), ponieważ zapewnia ono lepszą kontrolę nad aplikacjami opracowanymi przez usługodawców, jednocześnie ograniczając koszty oraz ryzyko związane z miejscem przechowywania danych i ze sprawowaniem nad nimi kontroli, jakie jest typowe dla systemu typu Infrastruktura jako Usługa (IaaS). Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje mobilne – zarówno wśród  personelu klinicznego, jak i pacjentów – dodatkowo stymuluje proces opracowywania dostosowanych do indywidulanych potrzeb rozwiązań tego typu.

Globalna prognoza dotycząca usług w chmurze dla sektora ochrony zdrowia na lata 2016-2021” stanowi część realizowanego przez Frost & Sullivan Programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju.

Źródło: Frost & Sullivan