Wybór ERP dla produkcji

287

Rozwój techniczny, szczególnie w obszarze produkcji, wymaga od osób zaangażowanych w ten proces pozyskiwania właściwych danych i podejmowania właściwych decyzji. Do tego celu powstało na przestrzeni lat szereg rozwiązań i systemów wspomagających. Szczególnie rozwój komputeryzacji, a obecnie, odmieniany na wszystkie przypadki, Przemysł 4.0 pozwala na wdrażanie rozwiązań najbardziej efektywnych dla firm produkcyjnych. Taki rozwiązaniem są systemy klasy ERP czyli enterprise resource planning – właściwe planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Co chcemy wiedzieć?

Przede wszystkim jednak jak chcemy coś planować to przede wszystkim musimy odpowiedzieć na pytanie: co chcemy wiedzieć? Planowanie wszystkich dostępnych zasobów to jak planowanie wyprawy „w nieznane”, która jednak ma zaprowadzić nas do konkretnego celu – znalezienia naszego własnego „eldorado” produkcyjnego.
Szukając właściwego systemu klasy ERP należy przede wszystkim określić jakie wskaźniki i jakie raporty będą dostępne z tego systemu, w jaki sposób będzie następowało śledzenie produktu, obieg dokumentów, listy materiałowe, zlecenia produkcyjne, w jaki sposób system będzie integrował działy wspierające produkcję, jak dział utrzymania ruchu, dział jakości, magazynów, logistyki czy księgowości i kontrolingu.

Bardzo ważnym jest także taki dobór systemu, który będzie gwarantował nam konfigurowalność i właściwe dostosowanie systemu, raportowania i pracy z nim. Ogromnym błędem wielu firm jest wdrożenie systemu ERP i pozostawienie go takim jakim został wdrożony, bez względu na zmieniająca się rzeczywistość. Często firmy są w posiadaniu systemów ERP, kupionych za ogromne pieniadzę, z ogromnymi możliwościami, ale jednak „wspomaganymi” przez arkusze kalkulacyjne (szczytem były dane importowane z systemu ERP do arkusza kalkulacyjnego, tam „ręcznie” opracowywane a następnie „wgrywane” ponownie do systemu)

Systemy ERP muszą spełniać nasze oczekiwania, które zdecydowanie muszą zostać określone na poziomie zarządczym firmy – a co za tym idzie występuję konieczność zrozumienia poszczególnych procesów przez osoby często poruszające się w sferze wizji i misji firmy, lub powierzenie tego zadania praktykom, i zaufanie, że wdrożenie systemu będzie właściwie przeprowadzone i przyniesie oczekiwane rezultaty przede wszystkim osobo „operacyjnie” zarządzającym firmą.

Co jest możliwe, a co jest ryzykiem?

Z danych GUS z 2016 roku wynika, że co druga firma produkcyjna zatrudniająca powyżej 50 pracowników posiadała system klasy ERP. Dane z 2019 mówią o tym, że co czwarta firma obecnie posiadająca system klasy ERP zaczynam migrować go do chmury obliczeniowej. Takie rozwiązanie daje ogromną elastyczność osobom zarządzającym, gdyż dane dotyczące firmy są dostępne z każdego miejsca i mogą być natychmiast przetwarzane. Ta rewolucja dzieje się nie tylko w tej sferze przeniesienia systemów ERP do chmury, ale także dzięki szynom danych (ESB) systemy ERP integrują mniejsze systemy istniejące w naszych firmach jak MES (Manufacturing Execution System), CMMS (Computer Management Maintenance System), CRM (CustomerRelationship Management) czy inne.
To jest także przesłanka do właściwego wyboru systemu ERP i jego „współczesności”, gdyż, musimy pamiętać, że te systemy mają wspierać osoby zarządzające w podejmowaniu decyzji, a dzisiaj, szczególnie w „post-covidowym” świecie decyzje są podejmowane nie tylko w biurze na terenie firmy, ale często w Home Office podczas wideokonferencji z kilku zakątków globu.

Współpraca wielopłaszczyznowa kluczem sukcesu

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o doborze systemu ERP w naszej organizacji jest:

  1. Budowanie świadomości, że system ERP nie jest systemem działu IT ewentualnie działu kontrolingu, ale przede wszystkim powinien być wykorzystywany przez te działy, które realnie mają wpływ na pozyskiwanie wartości dodanej i likwidację marnotrawstw jak dział produkcji, utrzymania ruchy, logistyki czy jakości.
  2. Praca z systemem po wdrożeniu, to nie tylko „głupie” wklepywanie danych, czy wyciąganie raportów podczas miesięcznych podsumowań czy rocznych wskaźników premiowych. Jest to realne narzędzie wspierające działalność firmy, na każdym poziomie organizacyjnym w celu właściwego, efektywnego i wydajnego wykorzystania zasobów i pracy ludzkiej.

Współpraca działów firmy z działem produkcji i zrozumienie istoty systemu ERP przez najważniejszy dział firm wytwórczych, jakim jest dział produkcji, jest elementem niezbędnym do właściwego wdrożenia, a następnie używania systemu, jego modyfikacji, konfiguracji adaptacji i elastyczności do wciąż zmieniającego się świata.

Świat zmienia się coraz szybciej, a wydarzenia takie jak konflikty zbrojne (często lokalne, hybrydowe, informatyczne i inne) zabiegi dyplomacji lub sytuacje epidemiczne lub katastrofy naturalne mają ogromny wpływ na wytwórców i przedsiębiorców. Chcąc przetrwać w tym, szybko zmieniającym się świecie, musimy w szybki sposób mieć możliwość „przezbrojenia” naszych zasobów i pracy ludzi tak, by przetrwać i się rozwinąć.

Komentarz eksperta

Dzisiejsze zakłady produkcyjne, chcąc nadążyć za coraz bardziej świadomym i wymagającym klientem, a jednocześnie pozostać konkurencyjne na rynku, są zmuszone nieustannie inwestować we własny rozwój. W dobie Przemysłu 4.0, Lean Manufacturing, całej masy systemów informatycznych klasy ERP, MES, APS, itd., istnieje mnóstwo zakładów produkcyjnych, które po dziś dzień pracują przy użyciu tradycyjnej kartki i długopisu lub korzystają z arkuszy kalkulacyjnych i raportów papierowych. Dla wielu z nich wdrożenie systemu klasy ERP lub MES to duży krok naprzód a zarazem wydatek, który w przypadku zastosowania nieprzemyślanego rozwiązania, nie zwróci się szybko.

Wśród producentów, których możemy spotkać na polskim rynku są oczywiście globalne korporacje posiadające bardzo rozwiniętą technologicznie produkcję i stosujące od wielu lat nowoczesne systemy wspomagające produkcję. Istnieje jednak jeszcze więcej małych i średnich przedsiębiorstw, które stają właśnie przed wyborem rozwiązania, które będzie pasowało do ich typu produkcji. Takie firmy nie podejmują decyzji globalnych na poziomie centrali, za którą stoją wyspecjalizowani inżynierowie IT. Ich celem jest wprowadzenie rozwiązania krok po kroku, rozpoczynając od jednej lub kilku maszyn czy linii produkcyjnych i w przypadku sprawdzenia się rozwiązania, sukcesywnie rozbudowują system. Szukają zatem rozwiązań maksymalnie skalowalnych, stosunkowo niedrogich jeśli chodzi o koszty wstępne a jednocześnie oferujących możliwie największą funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Odpowiedzią na potrzeby tych właśnie przedsiębiorstw jest rozwiązanie B&R Edge Controller, stworzone specjalnie dla potrzeb integracji maszyn i linii produkcyjnych z systemami nadrzędnymi ERP/MES, kontroli operatorów i procesów produkcyjnych, realizacji zleceń, tworzenia elektronicznych raportów z produkcji a przede wszystkim eliminacji głównego powodu powstawania błędów i opóźnień jakim są raporty i zlecenia papierowe  oraz arkusze kalkulacyjne.

Dzięki nowym technologiom oraz systemom nadzorczym usprawniającym procesy i przepływ informacji, przedsiębiorstwa mogły znacznie szybciej przestawić się na produkcję innego typu asortymentu, co mogliśmy zauważyć w dobie pandemii COVID-19 np. w zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych.

Bartłomiej Ekiert, Starszy Inżynier Sprzedaży PFA, B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.

Źródło: Redakcja InżynierUR.pl