Wyeliminuj produkcyjne rysunki 2D dzięki Solid Edge MBD cz.2/2

848

Wyjściowy plik PDF 3D to jedno lub wielostronicowy dokument, który może uwzględniać:

 • interaktywny widok główny, zmieniający się po kliknięciu widoku na „karuzeli”,
 • „karuzelę” widoków 3D i PMI,
 • Interaktywną listę BOM,
 • edytowalne pola tekstowe,
 • dostęp do atrybutów standardowe (np. nazwa, numer dokumentu, autor),
 • dostęp do atrybutów niestandardowych (np.odbiorca, dostawca, nr ERP itd.),
 • pola wypełniające się automatycznie na podstawie atrybutów pliku,
 • dowolne załączniki, w tym automatycznie dołączane pliki zawierające PMI w formatach JT
  i STEP AP 242,
 • kształty 2D,
 • obrazy,

Strona HTML to dodatkowa forma dokumentacji, która może być wygenerowana wraz PDF 3D. Jej ogólny wygląd i zawartość graficzna jest identyczna (tworzona na podstawie tego samego szablonu), jak pliku PDF. Są jednak pewne różnice. Po pierwsze strona internetowa nie posiada załączników w postaci dodatkowych plików. Po drugie interakcja graficzna (obracanie modelem w widoku, tworzenie przekrojów itp.) jest inna niż dla pliku PDF, ponieważ w obu przypadkach zależy od przeglądarki pliku (dla strony HTML przeglądarka jest osadzona).

Przykładowe dokumenty MBD przedstawiono na poniższych ilustracjach.

Rys.4 Przykład dokumentu MBD w formacie 3D PDF utworzonego na bazie modelu części Solid Edge.

Rys.5 Przykład dokumentu MBD w formacie 3D PDF utworzonego na bazie modelu złożenia Solid Edge.

Rys.6 Przykład dokumentu MBD w formacie HTML utworzonego na bazie modelu złożenia Solid Edge; w osadzonej przeglądarce włączono widok rozstrzelony.

Edytor szablonów

Polecenie Edytor szablonów jest przeznaczone budowania szablonów dla dokumentacji MBD. Jego największą zaletą jest działanie w środowisku Rysunku (Draft). Po wyborze tego polecenia użytkownik ma możliwość korzystania z dobrze znanych mu poleceń do tworzenia geometrii 2D oraz opcji Tekstu właściwości, za pomocą którego może zdefiniować pola zawierające automatycznie pobierane atrybuty. Dodatkowo otrzymuje do dyspozycji specjalne polecenia w grupie Układ szablonu, dzięki którym może zdefiniować rozkład najważniejszych elementów wyjściowego pliku MBD.

Rys.7 Środowisko Edytora szablonów: widok pierwszego arkusza (pierwszej docelowej strony PDF 3D) jednego ze standardowych szablonów MBD

 

Rys.8 Środowisko Edytora szablonów: widok drugiego arkusza (drugiej docelowej strony PDF 3D) jednego ze standardowych szablonów MBD

Rys.9 Środowisko Edytora szablonów: Widok przykładowego szablonu tworzonego od podstaw

Korzyści z zastosowania Solid Edge MBD

Moduł Solid Edge MBD stanowi doskonałe rozwinięcie możliwości systemu Solid Edge CAD/PDM zakresie zewnętrznej kooperacji, jak i wewnętrznej wymiany danych pomiędzy działami. Warto wspomnieć, że może być wykorzystywany podczas pracy w środowisku Teamcenter. Największe korzyści wynikające ze stosowania tego modułu przedstawiono poniżej.

 • Błyskawiczne wygenerowanie kontenera zawierającego wszystkie informacje oraz pliki dla wszystkich działów przedsiębiorstwa.
 • Możliwość ograniczenia lub całkowitej rezygnacji z produkcyjnych rysunków 2D.
 • Eliminacja ludzkich błędów wynikających z nieprawidłowej interpretacji dokumentacji rysunkowej.
 • Uniwersalny i powszechnie stosowany format 3D PDF .
 • Możliwość łatwego dostosowania szablonów
 • Integracja z system Teamcenter

opracował: Tomasz Luźniak
web@gmsystem.pl

Zapraszamy do przeczytania pierwszej części artykułu:

Wyeliminuj produkcyjne rysunki 2D dzięki Solid Edge MBD cz.1/2

Źródło: GM System

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię