Zarządzanie cyklem życia produktu w 5 krokach

845

CZYM JEST ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU?

Zarządzanie cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management – PLM) to kompleksowy proces, którego celem jest podniesienie jakości projektowania, produkcji, sprzedaży i usług posprzedażnych dzięki wykorzystaniu centralnej bazy danych cyfrowych o produkcie, na każdym etapie jego cyklu życia. Systemy PLM łączą dane, procesy i ludzi pozwalając na optymalizację procesów i zasobów. To dziś najdynamiczniej rozwijający się obszar w większości przedsiębiorstw produkcyjnych pozwalający na zbudowanie realnej przewagi konkurencyjnej. Firmy poszukują metod zwiększania produktywności swoich pracowników biurowych zajmujących się m.in. pracą kreatywną, projektowaniem, zarządzaniem jednocześnie dążąc do ograniczenia strat finansowych i wizerunkowych powstającym w wyniku wad produktów.

KROK 1: PRZYGOTOWANIE FIRMY DO WDROŻENIA SYSTEMU PLM

Wdrożenie systemu PLM to decyzja strategiczna dla przedsiębiorstwa bowiem jego wpływ obejmuje wiele istotnych dla firmy obszarów działalności takich jak projektowanie, produkcja, sprzedaż, konserwacja czy utylizacja wyrobu. Pozwala ograniczyć koszty i zwiększyć dochody, ale pełne wykorzystanie potencjału systemu wymaga przemyślanej strategii implementacji i rozważania szeregu aspektów przed wyborem konkretnego rozwiązania informatycznego.

Po pierwsze, warto określić szczegółowe cele przyświecające wdrożeniu systemu PLM oraz sposób ich mierzenia. Najczęściej firmy wychodzą od konkretnych wyzwań operacyjnych np. nieterminowe realizacje zamówień i wynikających z nich kosztów np. kary umowne, a następnie określają jak wdrożenie PLM ma wpłynąć na wyżej wymienione parametry. W wyborze kluczowych procesów, które należałoby objąć systemem pomaga ankieta diagnostyczna – kwestionariusz pozwalający określić wąskie gardła procesów biznesowych oraz ich wpływ na działalność firmy.

Po drugie, firma powinna dysponować jasną strategią dotyczącą wykorzystywania rozwiązań chmurowych. Choć na rynku dostępne są systemy PLM typu lokalnego (on-premise), zalecamy korzystanie z chmurowych wersji ze względu na ich liczne zalety takie jak: szybkość, bezpieczeństwo oraz niższe koszty zarówno samych licencji jak i implementacji. Wybór rozwiązania chmurowego pozwala nie tylko ograniczyć koszty wdrożenia, ale również skoncentrować się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie kwestiach związanych z zarządzaniem infrastrukturą. W efekcie korzyści wynikające z wdrożenia są osiągane szybciej. Dodatkowo, jeśli system PLM docelowo obejmie łańcuch dostaw klienta – czyli poddostawców, klientów czy nawet użytkowników końcowych produktu – chmurowe rozwiązanie stanie się niezbędne do wymiany informacji i współpracy między podmiotami. Obecnie standardem jest udostępnianie niezbędnych danych w dowolnym miejscu i czasie, z każdego urządzenia. Rozwiązania chmurowe spełniają te oczekiwania, a dodatkowo gwarantują poziom bezpieczeństwa rzadko spotykany w centrach danych przedsiębiorstw, bowiem dostawcy usług chmurowych inwestują ogromne pieniądze w cyfrowe i fizyczne systemy zabezpieczeń. Systemy zapasowe, wysoka dostępność i monitorowanie ruchu przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, są standardem w przypadku chmury – ale już niekoniecznie we własnych serwerowniach przedsiębiorstw.

KROK 2: WYBÓR SYSTEMU PLM

Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że zarządzanie cyklem życia produktu dynamicznie zmienia się wraz z pojawiającymi się nowymi modelami biznesowymi, jak choćby coraz popularniejszy PaaS (ang. product as a service), kluczowym aspektem staje się elastyczność i zdolność systemu do podążania za ewoluującymi potrzebami klienta i ekosystemu, w którym on funkcjonuje. Stąd lepiej jest wybrać kompleksowe rozwiązanie, w którym klient otrzymuje dostęp do wszystkich modułów obsługujących różne procesy, w przeciwieństwie do rozwiązań, w których każdy moduł wymaga osobnego dostępu i jest oddzielnie wyceniany.

Ważnym aspektem jest też tzw. UX czyli doświadczenie użytkownika. Przyjazny interfejs w połączeniu z elastycznością samego narzędzia pozwala zyskać firmie w krótkim czasie dużą dozę niezależności a w długim – ograniczyć koszty, bez konieczności inwestowania w czasochłonne szkolenia dla pracowników. Łatwość i szybkość dostosowania istniejącego procesu – lub stworzenie nowego – bez konieczności oczekiwania na dostępność programistów sprzedawcy oprogramowania lub partnera to aspekt, który warto wziąć pod uwagę.

Najlepsze systemy PLM charakteryzują się też otwartym i w pełni udokumentowanym interfejsem programowania aplikacji (API – Application Programming Interface), który pozwala na łatwą integrację z innymi systemami korporacyjnymi. Jeśli klient będzie chciał w przyszłości zintegrować system PLM z innymi aplikacjami np. ERP, CRM czy PDM – otwarty interfejs API da mu zarówno taką możliwość, jak i swobodę wyboru najlepszego rozwiązania.

KROK 3. WYBÓR PARTNERA WDROŻENIOWEGO

Doświadczony partner wdrożeniowy w zakresie PLM odgrywa kluczową rolę. Choć często firmy polegają na standardowych dostawcach oprogramowania, w przypadku rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi, takich jak system PLM, warto wybrać partnera, który ma udokumentowane doświadczanie w tym zakresie. Partner integracyjny odgrywa bowiem rolę zaufanego doradcy i ściśle współpracuje z klientem w trakcie wdrożenia. Ważne jest również, by dysponował głęboką wiedzą na temat procesów w firmach produkcyjnych – takich jak: wprowadzanie nowego produktu, zarządzanie listami materiałowymi, zarządzanie zmianami czy zarządzanie jakością – oraz ich wzajemnych zależności.

W przypadku naszego systemu PLM, Autodesk Fusion Lifecycle, zalecamy wybór partnera specjalizującego się we wdrożeniach tego właśnie rozwiązania. Gwarantuje to dostęp do potrzebnych danych, osób i ekspertów Autodesk, co usprawnia proces implementacji.

KROK 4. PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU PLM

Wdrożenie systemu PLM to często projekt wielofazowy, prowadzony w działającym przedsiębiorstwie. Dlatego rekomendujemy implementację Fusion Lifecycle, systemu PLM firmy Autodesk, w metodologii Scrum, która pozwala na inkrementalne, czyli wieloetapowe wdrażanie systemu, w tzw. sprintach (każdy etap trwa między 4 a 8 tygodni). Pierwsze sprinty powinny dotyczyć istotnych, lecz stosunkowo prostych procesów bądź takich, które wymagają mniejszego wysiłku przy bardziej widocznych efektach. Umożliwia to szybką weryfikację korzyści płynących z wdrożenia systemu PLM oraz podnosi zainteresowanie udziałem w tym projekcie kolejnych decydentów w firmie.

Na początku projektu warto skorzystać z istniejących, wstępnie skonfigurowanych szablonów dostępnych w systemie Autodesk Fusion Lifecycle, stworzonych specjalnie dla firm produkcyjnych. Ponadto sklep z aplikacjami Fusion Lifecycle App Store umożliwia klientom dodawanie, w dowolnej chwili kolejnych, bezpłatnych szablonów przygotowanych przez ekspertów merytorycznych Autodesk. Oznacza to, że przykładowo włączenie procesu zarządzania wymaganiami lub analizy rodzajów i skutków możliwych błędów (ang. Failure mode and effects analysis) do systemu Fusion Lifecycle to kwestia kilku minut. Klient może też modyfikować szablony tak, aby odpowiadały na jego indywidualne potrzeby.

Projekt wdrożenia systemu PLM rozpoczyna się od podzielenia go na mniejsze podprojekty obejmujące takie procesy w firmie jak: zarządzanie listami materiałowymi, zarządzanie jakością, wprowadzanie nowych produktów (NPD) czy współpraca z dostawcami. Na początku każdego sprintu organizowane są warsztaty, podczas których pracownicy klienta przechodzą szkolenie i zdobywają pierwsze, bezpośrednie doświadczenia z systemem Autodesk Fusion Lifecycle, dzięki czemu mogą samodzielnie tworzyć i wdrażać wybrane procesy. Podczas pierwszych warsztatów zespoły wdrożeniowe partnera i klienta wspólnie pracują nad zdefiniowaniem, zaprojektowaniem i udokumentowaniem wybranego procesu – często od podstaw – w systemie PLM, aby zagwarantować realizację wyznaczonego celu. Po zakończeniu sprintu klient może natychmiast zarządzać procesem w systemie Autodesk Fusion Lifecycle, mając do dyspozycji własny zespół posiadający kompetencje do zarządzania systemem PLM. Tylko wówczas można rozpocząć kolejny sprint.

W praktyce, podczas pierwszego sprintu około 70% pracy wykonuje partner wdrożeniowy, a 30% – sam klient. Podczas kolejnych sprintów coraz więcej pracy przechodzi na pracowników klienta, a rola partnera ewoluuje w stronę doradztwa i bardziej zaawansowanych prac konfiguracyjnych. Elastyczne podejście do wdrożenia systemu PLM umożliwia klientowi włączanie do niego kolejnych procesów czy użytkowników w wybranym przez siebie tempie i kolejności.

Po jego zakończeniu projektu firma dysponuje w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem, w którym wszystkie procesy są zdefiniowane, a także wewnętrznymi zasobami ekspertów w zakresie oprogramowania Fusion Lifecycle, w pełni zdolnymi do wprowadzania zmian i prowadzenia wewnętrznych szkoleń dla pozostałych użytkowników. Dzięki tej strategii klient zyskuje swobodę i niezależność, choć w razie potrzeby, partner integracyjny, jak i eksperci PLM w Autodesk, zawsze są gotowi udzielić mu wsparcia.

KROK 5: OCENA WDROŻENIA

Rekomendujemy monitorowanie efektów wdrożenia po zakończeniu każdego z kluczowych etapów projektu. Przydatnym narzędziem jest ponowne przeprowadzenie ankiety diagnostycznej i porównanie wyników z początkowymi parametrami. Dzięki temu można sprawdzić czy założone cele zostały osiągnięte. Czas przeprowadzenia ankiety może różnić się w zależności od zakresu wdrożenia, branży, konkretnych procesów, ale efekty wprowadzenie systemu Autodesk Fusion Lifecycle stają się zwykle widoczne około trzech miesięcy od rozpoczęcia pierwszego sprintu, a pełen potencjał zostaje osiągnięty po kolejnym kwartale. Dalszy rozwój sytuacji zależy głównie od klienta i jego strategii. Niektóre firmy są zadowolone z rezultatów wdrożenia i korzystają z systemu w początkowej konfiguracji, jednak większość decyduje się objąć nim kolejne obszary działalności i procesy, zgodnie z ewoluującymi potrzebami biznesowymi.

KONKLUZJE

Zarządzanie cyklem życia produktu to właściwie niezbędny element sukcesu dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Rosnąca złożoność wytwarzanych produktów wymaga centralnego systemu, w którym dostępne będą aktualne dane istotne dla poszczególnych procesów. W miarę jak PKB i średnie pensje w Polsce zbliżają się do średniej UE, koszty pracy przestają stanowić przewagę konkurencyjną naszych firm. Przedsiębiorstwa muszą zatem inwestować w optymalizację procesów, poprawę jakości i ograniczanie strat powstających na skutek wad produktów, a także podnosić swoją innowacyjność. Tylko zapewniając dobry przepływ informacji i automatyzując manualne procesy można uwolnić potencjał kreatywnych członków zespołu inżynierskiego i osiągać przewagę konkurencyjną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.autodesk.pl/campaigns/digital-transformation/industrial-machinery.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię