Startup CTHINGS.CO wylicza korzyści z 5G IoT w przemyśle

106

Szef polsko-austriackiego startupu wskazuje konkretne oszczędności dla przemysłu. Dla przykładu, uruchomienie w firmie produkcyjnej cobota 5G, czyli robota współpracującego z człowiekiem, obniża koszty utrzymania pracownika o 80% oraz ogranicza ryzyko strat materiałowych i uszkodzeń produktu w wyniku błędów ludzkich o 30%. Pracą i aktualizacjami cobota w systemie 5G Suite steruje algorytm sztucznej inteligencji, a w chmurze iveOrchestra działa cyfrowy bliźniak maszyny.

Kolejnym przykładem oszczędności może być zastosowanie lokalizatorów, rozmieszczonych na terenie kampusu przemysłowego, na przykład w obiektach magazynowych. Urządzenia lokalizują się wzajemnie, a analiza oraz wymiana informacji odbywa się za pomocą szybkiego urządzenia 5G, które przekazuje dane do chmury. Takie rozwiązanie może znacznie usprawnić przepływy w łańcuchach dostaw oraz poprawić zarządzanie czasem personelu.

„Udział w Akceleratorze S5 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to możliwość dalszego rozwoju naszej autorskiej platformy oraz kontakt z szerokim gronem odbiorców. Początki naszej współpracy ze specjalistami firmy Ericsson sięgają testów, jakie prowadziliśmy w ramach sieci badawczej 5G na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej. Dzisiaj, przy wsparciu technologicznym Ericssona jesteśmy w stanie dostarczyć platformę 5G dla dowolnego podmiotu w ŁSSE” – dodaje Arnold Wierzejski.

Polskie start-upy motorem dla wykorzystania 5G

Akcelerator S5 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) pełni funkcję realnego ekosystemu przemysłowego, w którym bierze udział 40 startupów oraz pięciu partnerów przemysłowych – Polkomtel, Miele, PGE, Indigo i Wielton. Firma Ericsson zaprojektowała i dostarczyła urządzenia potrzebne do uruchomienia sieci wewnętrznej 5G na terenie kampusu ŁSSE oraz pomaga każdemu ze startupów na etapie inkubacji i akceleracji projektu.

Eksperci firmy Ericsson w roli mentorów zapewniają indywidualny transfer wiedzy technicznej i biznesowej, przede wszystkim dla startupów współpracujących z ŁSSE, ale również dla specjalistów Łódzkiej Strefy i partnerów biznesowych. Dodatkowo wspierają mniej doświadczone startupy w odnalezieniu się w audycie czy wdrożeniu.

Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, startupami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.

Źróło: ERICSSON