Jak opracować gospodarkę smarowniczą dla zespołu maszyn z elementami tocznymi lub suwanymi?

186

Nieprawidłowe wdrożenie gospodarki smarowniczej dla zespołu maszyn toczących może doprowadzić do awarii sprzętu, wydłużenia przestojów w produkcji, a także do niebezpiecznych wypadków. Dlatego w tym artykule omówimy, jak opracować gospodarkę smarowania, aby uniknąć tych skutków.

Proces opracowania gospodarki smarowniczej podzieliliśmy na 7 kroków.

Krok 1. Analiza maszyn i potrzeb smarowania

Analiza ta polega na zbadaniu każdego elementu parku maszynowego. Dzięki temu można określić stan techniczny maszyn, sposób ich eksploatacji oraz ilość i rodzaj wymaganego smaru. Analiza ta może obejmować między innymi:

 • przeprowadzenie wizualnej inspekcji maszyn,
 • określenie rodzaju i ilości smaru wymaganego dla poszczególnych elementów maszyn (na podstawie specyfikacji producenta)
 • określenie warunków środowiskowych, w których pracują maszyny.

Krok 2. Wybór odpowiedniego smaru

Aby dobrać odpowiedni smar, warto skorzystać z dokumentacji technicznej i stosować zalecany przez producenta typ smaru lub się z nim skonsultować. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • techniczne i klimatyczne warunki pracy maszyn,
 • eksploatację i obciążenie maszyn,
 • czas pracy maszyny między kolejnymi wymianami smaru,
 • stopień zużycia elementów i podzespołów (jeśli dany element nie nadaje się do smarowania, należy go wymienić).

Krok 3. Określenie częstotliwości smarowania

Określenie częstotliwości smarowania polega na wyznaczeniu interwału czasowego pomiędzy wymianami smarów lub wykonaniem smarowania uzupełniającego. W jego określeniu pomocne mogą być: pomiary parametrów oporów tarcia jak szum, wibracja, moment oporu mechanicznego. Należy w tym procesie uwzględnić m.in.:

 • wymagania techniczne i eksploatacyjne producenta maszyny,
 • identyfikację elementu wymagającego smarowania,
 • warunki klimatyczne, tj. wilgotność i temperaturę.

Krok 4. Określenie sposobu aplikacji smaru

Istnieje wiele metod aplikowania smaru. Od smarowania ręcznego, poprzez smarowanie ciśnieniowe i kąpielowe, po smarowanie aerodynamiczne. Decydując się na odpowiednią metodę, należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • wymagania techniczne określone przez producenta,
 • dostępność do elementu wymagającego smarowania,
 • ilość smaru wymaganego dla danego podzespołu lub elementu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię