NiceLabel jako pierwszy wprowadza na rynek system zarządzania etykietami działający w chmurze publicznej

748

NiceLabel, wiodący światowy producent oprogramo­wania do projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami, ogłasza wprowadze­nie na rynek pierwszego na świecie systemu zarządzania etykietami opartego na chmurze publicznej. Celem rozwiązania jest umożliwienie firmom szybkiej cyfryzacji procesów etykietowania w fabrykach i magazynach.

Label Cloud stanowi rozwiązanie typu software-as-a-service (oprogramowanie jako usługa, SaaS), oparte na systemie NiceLabel Label Management System. Umożliwia ono centralne zarządzanie projektowaniem etykiet, dokumentacją o produkcie i kontrolą jakości. Oddziały, dostawcy i partnerzy mają dostęp do wszystkich informacji w chmurze i są w stanie drukować swoje własne etykiety lokalnie.

Rozwiązanie w chmurze zapewnia użytkownikom korzyści takie, jak: oszczędność kosztów (brak potrzeby inwestowania w infrastrukturę IT), łatwość stosowania (nie są konieczne zasoby IT do projektowania oraz implementowania etykiet), a ponadto większą elastyczność i krótszy czas wprowadzania na rynek. Co najważniejsze, jakość zapewniana jest cyfrowo. Eliminuje to proces ręcznej kontroli jakości, niweluje konieczność i koszt pracy, a w efekcie również minimalizuje ryzyko błędów.

Rynek oprogramowania etykiet nie zmienił się zbytnio w ostatnim dziesięcioleciu, ale wprowadzając Label Cloud dokonujemy transformacji w branży, przenosząc ją w inny wymiar. Oferujemy możliwość uproszczenia procesu, łatwego zwiększania skali oraz maksymalizacji korzyści dla firm dowolnych rozmiarów – tłumaczy Ken Moir, wiceprezes ds. marketingu w NiceLabel. – Label Cloud zapewnia wszystkim użytkownikom możliwość projektowania i implementowania etykiet. W efekcie oznacza to bardziej płynny i szybszy proces, prowadzący do większej elastyczności i szybszego wprowadzania na rynek. Co więcej, system zarządzania dokumentacją Label Cloud upraszcza, automatyzuje i usprawnia proces zapewnienia jakości, eliminując czynnik błędów ludzkich, ryzyko, a także poprawiając ogólną dokładność – dodaje Ken Moir.

Rozwiązanie jest idealne dla etykietowania podczas produkcji, prezentowania informacji o alergenach i wartościach odżywczych, do przeklejania metek i tagów na ubraniach i elementach odzieży, sprawdza się w etykietowaniu w warunkach lokalnych i u dostawców.

Środowisko Label Cloud nie wymaga instalacji – jest łatwe w konfiguracji, a zwrot z inwestycji osiąga się w mniej niż sześć miesięcy. Jest oparte o sprawdzoną platformę usług w chmurze Microsoft Azure, a interfejsy API dają możliwość integracji z innymi systemami działającymi w chmurze lub typu on-premise, na przykład ERP czy MES.

– Cieszymy się, że NiceLabel widzi w firmie Microsoft strategicznego partnera, a zalety platformy Microsoft Azure Cloud uwzględniono w modernizacji LMS. Krok ten umożliwia firmie zapewnienie nowym i dotychczasowym klientom jeszcze lepszego wsparcia w realizacji misji cyfrowej transformacji całego procesu etykietowania w różnych branżach sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – mówi Draško Ivanišević, starszy partner i menedżer ds. rozwoju ISV na region Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Microsoft.

Równolegle z wprowadzeniem usługi Label Cloud, firma zapowiada także istotne aktualizacje w swoim obecnym portfolio rozwiązań dostępnych stacjonarnie (ang. on-premise). Aktualizacje pozwolą na usprawnienie wydajności drukowania i wprowadzą nowe elementy pozwalające na ograniczenie wsparcia IT oraz na dalsze uproszczenie procesu zapewnienia jakości.

Label Cloud i zaktualizowany system zarządzania etykietami NiceLabel są już dostępne pod adresem https://www.nicelabel.com/label-cloud