Pakowanie końcowe: technologia napędowa ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości

164

Wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do ciężkich ładunków. Ciężkie ładunki, duże siły, duże odległości oraz mniejsze wymagania dotyczące precyzji i dynamiki są charakterystyczne dla pakowania końcowego. Zastosowanie rozwiązań napędowych ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości może przynieść oszczędności do 50% w zależności od rodzaju systemu i zastosowania.

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są powszechnie stosowane w opakowaniach końcowych. Jednak w zastosowaniach z dużą bezwładnością lub dużymi odległościami ruchu – na przykład paletyzacja, stabilizacja lub przenoszenie – zwykle nie są one obowiązkowe. Zdecentralizowane rozwiązania napędowe, na przykład ze sterowanymi silnikami asynchronicznymi, stanowią w tym kontekście wydajną i ekonomiczną alternatywę. NORD DRIVESYSTEMS jest dobrze zaznajomiony z wymaganiami przemysłu i wdraża modułowe koncepcje napędów, które są precyzyjnie dostosowane do konkretnych zastosowań i wymagań klientów.

Silniki asynchroniczne ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości

Ze względu na dużą bezwładność silniki asynchroniczne NORD oferują decydujące korzyści w przypadku pakowania na końcu linii produkcyjnej. Podczas przenoszenia ciężkich ładunków zapewniają lepszą kontrolę (ruchu) niż konwencjonalne rozwiązania serwo, które muszą być dostosowane do danego zastosowania za pomocą dużych przełożeń. Ponadto zapewniają najwyższą stabilność procesu, zmniejszają wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej. Kolejna zaleta: silniki asynchroniczne są dostępne wszędzie w szerokim asortymencie, są łatwe w utrzymaniu i można je łączyć z różnymi typami przekładni i przetwornic częstotliwości.

W przypadku stosowania ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości, takimi jak NORDAC BASE SK 180E, NORDAC FLEX SK 200E, NORDAC LINK SK 250E lub NORDAC ON SK 300P, elementy takie jak szafy sterownicze i okablowanie są eliminowane, a nakład pracy przy konfiguracji jest znacznie mniejszy. Dodatkową ważną zaletą jest oszczędność miejsca. Dzięki modułowej koncepcji napęd pozostaje również maksymalnie elastyczny, ponieważ zmiany w architekturze systemu można wprowadzić w dowolnym momencie bez dużych modyfikacji konstrukcyjnych, a dodatkowe napędy można łatwo dodać później bez zmian w szafie sterowniczej.

Korzyści kosztowe do 50%

Niskie koszty zakupu, swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn, szybsze uruchamianie, uproszczone procesy konserwacji i napraw: silniki asynchroniczne ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości i sprzężeniem zwrotnym enkodera za pośrednictwem enkoderów absolutnych lub inkrementalnych umożliwiają wysoce ekonomiczne i precyzyjne pozycjonowanie oraz dynamiczne przemieszczanie dużych i ciężkich jednostek opakowaniowych. To sprawia, że technologia ta jest prawdziwą alternatywą dla takich obszarów zastosowań, jak pakowanie na końcu linii, gdzie normą są duże obciążenia i duże siły. W zależności od rodzaju systemu i zastosowania oszczędności mogą wynieść nawet do 50%.

Więcej informacji można znaleźć w białej księdze NORD: »Technologia napędowa w pakowaniu końcowym: zalety zdecentralizowanych rozwiązań napędowych z kontrolowanymi przetwornicami częstotliwości«, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: https://www.nord.com/de/kampagnen/industrie/end-of-line-packaging.jsp

Źródło: NORD