Towarzystwo DNV GL certyfikuje materiał łożyskowy Super-TF opracowany przez NSK

707

Międzynarodowe akredytowane towarzystwo klasyfikujące i rejestrujące DNV GL potwierdziło, że łożyska wałeczkowe i kulkowe wykonane z materiału Super TF NSK, mające bezpośrednie znaczenie dla niezawodności systemów stosowanych w energetyce wiatrowej, charakteryzują się znacząco wyższymi wartościami obciążalności dynamicznej. Dzięki temu okres eksploatacji łożysk SuperTF w aplikacjach turbin wiatrowych został podwojony.

Łożyska toczne w systemach energetyki wiatrowej muszą charakteryzować się bardzo długim okresem eksploatacji w ciężkich warunkach pracy. Aby sprostać temu wyzwaniu, firma NSK zdecydowała się opracować wyjątkowo wytrzymałą stal łożyskową Super Tough (Super -TF), zastrzeżony materiał do użytku w aplikacjach charakteryzujących się występowaniem bardzo wysokich obciążeń.

Szukając możliwości uzyskania niezależnego certyfikatu dla nowego materiału, NSK zwróciła się do uznanego instytutu badawczego DNV GL w celu weryfikacji łożysk tocznych wykonanych ze stali Super TF z normą ISO 281:2001 (Łożyska toczne – wartości obciążeń dynamicznych i trwałość nominalna). Weryfikacja potwierdziła opublikowaną przez firmę NSK specyfikację materiału, a oświadczenie o zgodności datowane na 15.11.2107 poświadcza, że w przypadku wykorzystania stali Super TF można zwiększyć bazową wartość obciążalności dynamicznej o 23% dla łożysk wałeczkowych i 26% dla łożysk kulkowych. Wartości te odpowiadają podwojeniu okresu trwałości zmęczeniowej łożysk Super TF w porównaniu do łożysk standardowych.

Producenci OEM systemów energetyki wiatrowej oraz ich klienci mają teraz pewność, że łożyska NSK Super TF zapewniają znacznie wydłużony okres eksploatacji. Nowe produkty są więc idealnie dopasowane do tych ekstremalnie wymagających zastosowań, gdzie specyfikacje łożysk wymagają okresu eksploatacji do 220 000 godzin bez przeprowadzania poważniejszych prac konserwacyjnych.

Jednym z głównych czynników zwiększających wytrzymałość materiału Super-TF jest jego udowodniona zdolność do ograniczania indukowanego powierzchniowo zużycia związanego z zanieczyszczeniem środka smarnego. Dodatkowo materiał ten eliminuje lub opóźnia wystąpienie tzw. białych struktur (ang. WEC, white etching cracks). Są to niespecyficzne symptomy uszkodzeń, które formują się pod powierzchnią materiału i mogą prowadzić do przedwczesnego uszkodzenia łożyska. W serii testów firma NSK wykazała, że materiał Super-TF wydłuża okres eksploatacji przed pojawieniem się oznak uszkodzeń.

Źródło: NSK