W miejsce teorii – praktyka i doświadczenie

745

„Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” to dla przemysłu, energetyki cieplnej i zawodowej oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury technicznej przedsiębiorstw jedna z ważniejszych konferencji organizowanych w tym roku. Jest to kontynuacja cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków zaangażowanych w utrzymanie infrastruktury, których tradycja sięga 1986 r.

– Czasem słyszę opinie, że to spotkanie energetyków i ciepłowników, nie dla służb utrzymania ruchu z zakładów przemysłowych. Tymczasem nie ma nic bardziej mylnego – zapewnia Paweł Gawron, dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego Ecol Sp. z o.o., od wielu lat współtwórca i inicjator konferencji. – Nie ulega przecież wątpliwości, że kwestie obiegu wody, różnych płynów w instalacjach przemysłowych oraz ich kondycjonowania i dyspozycyjności są naturalne dla każdej działalności przemysłowej – zdecydowanie podkreśla Gawron.

Tematyka referatów jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak grono prelegentów. Tegoroczna edycja konferencji traktuje właśnie o wielu istotnych problemach dotyczących utrzymania ruchu, m.in. zagadnieniach związanych z innowacyjnymi metodami oraz technologiami chemicznego i niechemicznego oczyszczania urządzeń, dekontaminacją instalacji przemysłowych czy też ochroną antykorozyjną urządzeń i praktycznym aspektem diagnostyki olejowej.

Warto rozmawiać o doświadczeniach

Bolączką zarówno energetyki, jak i przemysłu jest dojmujący brak wymiany doświadczeń. Tymczasem większość służb utrzymania ruchu boryka się z tymi samymi problemami, a zagadnienie jest niezwykle obszerne i dotyczy każdej dziedziny poruszanej na konferencji. – Owszem, różna jest skala zagrożeń, ale ich mechanizm w znacznej mierze podobny. Wszyscy musimy zwracać uwagę na emisję szkodliwych substancji i konieczność dostosowania się do wymogów BAT. Podczas tych konferencji dzielimy się też doświadczeniami związanymi z chemicznym oddziaływaniem czynników na elementy urządzeń oraz usuwaniem z urządzeń zanieczyszczeń eksploatacyjnych i remontowych – wyjaśnia Gawron. – A skoro jest aż tyle wspólnych płaszczyzn dyskusji, dlaczego nie podzielić się własnymi spostrzeżeniami i rozwiązaniami wdrożonymi w bieżącej eksploatacji? – przekonuje.

– Ciągle zmieniające się realia pracy urządzeń wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań i usług, które są w optymalny sposób dopasowywane do rzeczywistej sytuacji i potrzeb. Konferencja to od lat dobre miejsce zderzenia oferty dostawców produktów i usług z doświadczeniami eksploatatorów urządzeń – podsumowuje Gawron.

Diagnostyka i serwis olejowy

Ważną częścią konferencji będą zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu, w tym ze strategią smarowniczą, która bezpośrednio przekłada się na bezawaryjne funkcjonowanie każdego zakładu przemysłowego, co z kolei bezpośrednio wpływa na jego wyniki finansowe oraz elementy organizacyjne i kulturę pracy. – Teoretycznie wszyscy wiemy o serwisowaniu parku maszyn, pamiętamy o przestrzeganiu terminów okresowych przeglądów, nierzadko wiemy o planowanych wymianach, z reguły świadomie planujemy remonty i postoje. Zapominamy wszakże o jednym ważnym aspekcie: że to olej w układzie roboczym maszyny nie tylko może być, ale jest najlepszym, a jednocześnie najtańszym źródłem informacji o jej stanie technicznym i że to z wyników badań jego parametrów fizykochemicznych wypływa dla nas, jako użytkowników, szereg ważnych informacji. Sprowadza się to do tego, że jeżeli olej będzie systematycznie monitorowany w pełnym spektrum jego własności, a nawet tylko pod kątem podstawowych parametrów, takich jak: klasa czystości, lepkość, zawartość wody czy obecność i rodzaj cząstek zużyciowych oraz dynamika zmian określonych parametrów fizykochemicznych, da nam to jego obraz, który bezpośrednio pokaże wszystkie problemy eksploatacyjne urządzenia, w którym pracuje. Oczywiście im pełniejsza analiza oleju, tym szerzej i trafniej może być interpretowany jej wynik, co przekłada się na rzetelną diagnozę – zapewnia Bartłomiej Indeka, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży Środków Smarnych i Diagnostyki Olejowej Ecol Sp. z o.o. Sprawnie działająca gospodarka smarownicza to nie tylko minimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych postojów, ale też realne korzyści ekonomiczne.

Możliwe jest wydłużenie życia olejów i maszyn – ograniczenie, a nawet wyeliminowanie zbędnych wymian środków smarnych poprzez monitoring zanieczyszczeń zawartych w oleju oraz produktów zużycia podzespołów. Jeśli regularnie badamy olej lub smar w wyspecjalizowanym laboratorium, możemy śledzić trendy w pogarszaniu się ich właściwości. Pozwala to na wczesne wykrycie niepożądanych zmian, jeszcze zanim nastąpią awaria i kosztowny postój urządzenia. Umożliwia to również natychmiastową reakcję na inne nieprawidłowości stanu oleju czy smarowania, które mogą wystąpić niespodziewanie przy zmienionych warunkach pracy samego urządzenia lub po zastosowaniu nowego środka smarnego o nieco innych właściwościach. – Nie organizujemy konferencji reklamowej, ale spotkanie praktyków, którzy mogą przedstawić zarówno swoje doświadczenia, jak i techniczne aspekty wykorzystywanych rozwiązań – podkreśla Paweł Gawron.

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń” odbędzie się w dniach 21–23 maja 2018 r. w Wiśle. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Urząd Dozoru Technicznego, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Źródło: Ecol Sp. z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię