Zespoły łożyskowe NSK Self-Lube® zapewniają stalowni roczne oszczędności rzędu 292.136 €

155

Niektóre sektory i zastosowania przemysłowe stawiają łożyskom szczególnie wysokie wymagania. Jednym z przykładów jest produkcja stali, w której agresywne środowisko pracy sprawia, że potencjalne uszkodzenia łożysk stanowią realne zagrożenie dla produkcji. Ekstremalne temperatury, wnikanie cząstek ściernych, udary/duże obciążenia, woda, wibracje, wysokie prędkości i gwałtowne przyspieszanie/zwalnianie to tylko niektóre z codziennych zagrożeń, na które są narażone łożyska w hutach stali. Niemniej jednak asortyment opraw łożyskowych i wkładek NSK RHP Self-Lube® może pomóc przezwyciężyć tego typu problemy, co potwierdza przypadek dużej stalowni.

Wspomniana międzynarodowa stalownia zmagała się w ciągu roku z trzema uszkodzeniami łożysk obrotowej zasuwy węglowej stosowanej w procesie przeróbki rudy. Oprócz generowania kosztów wymiany łożysk uszkodzenia te powodowały straty w produkcji, przestoje i awarie powiązanych komponentów. Stało się jasne, że zakład pilnie potrzebuje rozwiązania tego kosztownego problemu.

Firma NSK starannie przeprowadziła pełny przegląd zastosowania, w którego skład wchodziło badanie temperatury i raport o stanie łożysk. Przegląd wykazał, że aktualnie używane łożyska były nieodpowiednio dobrane do wysokich temperatur procesu, a charakterystyka i harmonogram smarowania były nieprawidłowe. W rezultacie firma NSK zaleciła zastosowanie indywidualnie dostosowanej wkładki łożyskowej RHP Self-Lube® HLT® w żeliwnej obudowie FC RHP Self-Lube , a także specjalnie wykonanej płytki adaptera i podkładki izolującej ciepło.

Zespoły łożyskowe RHP Self-Lube® składają się z dwóch podstawowych elementów – wkładki łożyskowej i oprawy. Każda jednostka składa się z uszczelnionego jednorzędowego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i wydłużonego pierścienia wewnętrznego zamontowanego w wysokiej jakości oprawie kołnierzowej o sztywnej, jednoczęściowej konstrukcji. Należy podkreślić, że kuliste gniazdo umożliwia kompensację każdej początkowej niewspółosiowości podczas montażu.

wkladka

W przypadku pasowania ciasnego na wale dostępne są różne metody mocowania i blokowania jednostek łożyskowych. Ta cecha, w połączeniu z pełną gamą rozwiązań uszczelniających dla wszystkich środowisk produkcyjnych, sprawia, że rozwiązanie NSK RHP Self-Lube® jest bardzo wszechstronnym produktem. Jak sugeruje sama nazwa wkładek możliwość dosmarowania jest dostępna w standardzie.

W przypadku łożysk zasuw obrotowych wykorzystywanych w stalowni zespół ekspertów NSK zalecił również zmianę ilości środka smarnego i częstotliwości smarowania. Aby zapewnić prawidłowe działanie firma NSK nadzorowała montaż nowych łożysk w ramach próby.

Po ponad 12 miesiącach użytkowania łożyska nie uległy żadnym uszkodzeniom, zapewniając klientowi roczne oszczędności w wysokości 292.136 euro. Kalkulacja ta obejmuje oszczędności związane z eliminacją przestojów spowodowanych uszkodzeniami łożysk, mniejszą liczbą zamawianych łożysk oraz skróceniem czasu ich wymiany, a także z usunięciem instalacji chłodzenia sprężonym powietrzem wykorzystywanej do kontroli przegrzewania się poprzednio stosowanych łożysk.

Zdjęcia prasowe:
1) Stalownia zmagała się w ciągu roku z trzema uszkodzeniami łożysk obrotowej zasuwy węglowej stosowanej w procesie przeróbki rudy.

2) Wkładki NSK RHP Self-Lube® HLT pomagają zmniejszyć koszty konserwacji, przestojów i wymiany łożysk podczas pracy w temperaturze do 180°C.

Źródło: NSK EUROPE