Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa z Shell LubeAnalyst

503

Awarie, uszkodzenia i nieplanowane przestoje mogą mieć poważny wpływ na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności. Problemów takich można uniknąć, gdy ma się do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Usługa Shell LubeAnalyst zapewnia kontrolę stanu środków smarnych i urządzeń, w celu identyfikacji potencjalnych problemów, zanim staną się one krytyczne.

Systematyczna kontrola stanu środków smarnych ma istotny wpływ na wydłużenie żywotności maszyn i optymalizację ich pracy. Prowadząc regularny monitoring, można odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne problemy, podjąć skuteczne działania zapobiegające awariom i nieplanowanym przestojom, a co za tym idzie zoptymalizować działania operacyjne przedsiębiorstwa oraz zmniejszyć całkowity koszt użytkowania (TCO, z ang. Total Cost of Ownership). Jest to możliwie dzięki usłudze Shell LubeAnalyst.

Shell LubeAnalyst – system wczesnego ostrzegania

Shell LubeAnalyst to najnowocześniejsza metoda monitorowania stanu środków smarnych i urządzeń, która ułatwia prowadzenie firmy oraz umożliwia obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Pomaga ograniczać czas przestojów i straty produkcyjne, zwiększać niezawodność sprzętu i zmniejszać koszty utrzymania. Dzięki usłudze można zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie. To swego rodzaju system wczesnego ostrzegania umożliwiający podjęcie działań naprawczych, zanim problem stanie się krytyczny. Przeprowadzona przez Shell analiza wyników laboratoryjnych pozwala na określenie stanu urządzeń i środków smarnych, tak by można było odpowiednio zaplanować przeglądy techniczne i ustalić optymalne interwały wymiany olejów. Shell LubeAnalyst pozwala monitorować wydajność urządzeń w czasie rzeczywistym, analizować trendy i prowadzić analizy porównawcze, a w szczególności identyfikować prawdopodobne przyczyny niskiej efektywności, co pozwala na podjęcie działań naprawczych w celu utrzymania maksymalnej wydajności i produktywności.

Jak to działa?

W ramach usługi Shell LubeAnalyst są prowadzone badania i specjalistyczna diagnostyka ich wyników. To pozwala wygenerować rzeczowe wnioski końcowe, a w konsekwencji jasną diagnozę i zalecania do dalszego postępowania.

Realne oszczędności

Korzystanie z usługi Shell LubeAnalyst przynosi realne oszczędności. Przykładem jest firma górnicza z RPA, która ponosiła bardzo wysokie koszty utrzymania związane z przestojami w produkcji. Dzięki Shell LubeAnalyst zidentyfikowała pierwotne przyczyny tych problemów. To pozwoliło usprawnić działania operacyjne i zmniejszyć koszty o 6,4 mln zł rocznie.

Usługa Shell LubeAnalyst funkcjonuje na całym świecie, jest dostępna w ponad 95 krajach i w 28 językach. Jest to istotna korzyść dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Oznacza to, że niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, laboratorium Shell oferujące zindywidualizowaną usługę będzie w pobliżu. A w przypadku posiadania więcej niż jednego zakładu, wyniki będą spójne i porównywalne.

Więcej informacji:
Radosław Gwardecki, Menedżer do spraw rozwoju rynku B2B Shell Polska
email: Radoslaw.Gwardecki@shell.com
tel.: +48 606 670 043
www.shell.pl/olejesmary

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię