Eaton prowadzi kampanię promującą zwiększenie zakresu ochrony przed pożarami spowodowanymi wyładowaniami elektrycznymi.

708

Dym, ogień i płomienie powodują olbrzymie szkody w nieruchomościach mieszkalnych i stanowią poważne zagrożenie, ponieważ mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Co roku w Europie około 4 tysiące osób ginie w pożarach, co odpowiada około 11 przypadkom śmiertelnym dziennie. Mając na względzie, że przyczyną ponad 25% tego typu wypadków jest elektryczność, Eaton – spółka specjalizująca się w zarządzaniu energią – wdrożyła inicjatywę mającą na celu pogłębienie wiedzy i zapewnienie większego wsparcia w tym zakresie.

W związku z tym spółka Eaton opublikowała szczegółowy raport, w którym autor – Alfred Mörx, niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa elektrycznego w Europie – bada występowanie pożarów z przyczyn elektrycznych, w szczególności tych spowodowanych przez zwarcia łukowe. Rozważa on koncepcje, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko związane z planowaniem i tworzeniem instalacji, w szczególności w odniesieniu do instalacji w budynkach i domach. Wskazuje, że w odpowiednich przepisach Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej i CENELEC wdrożone zostały postanowienia dotyczące stosowania zarówno systemów, jak i urządzeń zabezpieczających przed zwarciami łukowymi.

– Niektóre z tych zasad dotyczących instalacji zostały już uwzględnione lub obecnie trwają prace nad ich uwzględnieniem w krajowych kodeksach praktyk; ponadto uzupełnia się je przez wprowadzenie dodatkowych wymogów krajowych – mówi Mörx. – Na przykład w Niemczech, w ostatnim wydaniu normy VDE 0100-420 obejmującej stosowanie systemów zabezpieczających przed zwarciami łukowymi w sprzęcie montowanym na stałe, przewidziano, że podczas prawidłowej pracy mogą wystąpić łuki lub iskry, gdy wymagana jest wysoka dyspozycyjność instalacji elektrycznej. Od lutego 2016 r. uwzględnia się tego typu urządzenia zabezpieczające przed zwarciami łukowymi w określonych obwodach podczas projektowania nowych obiektów oraz podczas wprowadzania zmian w istniejących systemach elektrycznych lub podczas ich rozbudowy.

Pożary spowodowane wyładowaniami elektrycznymi mogą wybuchać z różnych powodów, które wymagają zastosowania różnego typu zabezpieczeń. Na przykład w przypadku wystąpienia krótkiego zwarcia elektrycznego uruchomiony zostaje wyłącznik nadprądowy, gdy przekroczona zostanie wartość krytyczna, co pozwala zapobiegać uszkodzeniu termicznemu instalacji. Wyłącznik różnicowoprądowy wykrywa prąd, który nie jest zawracany do źródła zasilania, tylko kieruje się inną drogą, co zapewnia wysoki poziom ochrony przed porażeniem elektrycznym. Jednak same wyłączniki różnicowoprądowe nie mogą zapewnić skutecznej ochrony przed wystąpieniem pożaru spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi. Prąd powstały ze zwarcia łukowego ma wartość nieco mniejszą lub równą wartości prądu znamionowego, ale występuje w nim znaczna ilość wyższych częstotliwości, które nakładają się na standardowy prąd znamionowy. Do rozpoznania takich wzorów o wysokiej częstotliwości potrzebne jest cyfrowe urządzenie wykrywające. Z tego powodu, zgodnie z normą IEC 62606, wprowadzono urządzenia wykrywające zwarcia łukowe, które potrafią reagować na niepozorne, ale niebezpieczne zwarcia łukowe i odcinać je.

Zapewnianie bezpieczeństwa instalacji niskonapięciowych należy do podstawowych zadań spółki Eaton, która posiada ponad 100 lat doświadczenia w obszarze technologii zabezpieczających w systemach dystrybucji energii elektrycznej. Eaton ma unikatową ofertę wiodących produktów rynkowych, które obejmują takie innowacje jak wyłącznik różnicowoprądowy z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i cyfrowy wyłącznik różnicowoprądowy. Spółka Eaton wprowadziła właśnie urządzenie zapewniające wszechstronną ochronę. Urządzenie AFDD+ wykrywa łuki elektryczne, jak również prądy różnicowe, przetężenia i krótkie zwarcia elektryczne oraz zapewnia przed nimi ochronę. Dzięki temu urządzenie to stanowi kompleksowe rozwiązanie, które cechuje się opłacalnością, wszechstronnością, niezawodnością i łatwością montażu oraz pomaga zwiększyć bezpieczeństwo w kluczowych zastosowaniach. Obejmują one pomieszczenia sypialne i mieszkalne w takich instytucjach jak żłobki czy domy opieki oraz lokale o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru ze względu na przetwarzane lub składowane materiały.

Więcej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej i 24-stronicowy raport do pobrania można znaleźć na stronie internetowej www.eaton.com/pl/livesafe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię