Instalacja gaszenia transformatorów

297

Gdy wystąpi jedno z wymienionych zdarzeń następuje uruchomienie alarmu dźwiękowo-akustycznego, a informacja o tym fakcie jest przekazywana do dyspozytorni. W tym momencie możliwe jest ręczne uruchomienie systemu gaszenia. Jeśli oba zdarzenia wystąpią równolegle system gaszenia uruchamiany jest automatycznie.

Jako wspomniano wyżej do detekcji pożaru wykorzystano kabel sensoryczny. Rozwiązanie to nie wymaga konserwacji i specjalnego zabezpieczenia, dlatego można go stosować w miejscach, do których nie ma dostępu lub jest on ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji.

Próby i odbiór instalacji

Prace zakończono wykonaniem próby ciśnieniowej instalacji. W tym celu przez 24 godziny utrzymywano w rurociągach ciśnieniem 0,8 MPa. Po tym czasie sprawdzono ciśnienie w instalacji, które nie uległo zmianie. Następnie, na czas 30 min, zwiększono ciśnienie do wartości 1,6 MPa. Ten test również zakończył się powodzeniem.

Po testach ciśnieniowych wykonano test eksploatacyjny, w ramach którego uruchomiono instalację zraszaczową. Ten test również otrzymał pozytywną ocenę.

Montaż oraz odbiory wykonano zgodnie z normami:

  • Polska norma PN-M-51541 „Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia zraszaczowe”
  • Polska norma PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”,

Pożary i wybuchu transformatorów

Pożary i wybuchu transformatorów energetycznych nie należą do rzadkości. W lutym Polska Agencja Prasowa poinformowała o pożarze transformatora w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki. Trwają prace mające na celu określić przyczyny. Poniżej zamieszczamy także inne przykłady z zeszłego roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię