Schneider Electric Liderem Transformacji Energetycznej. Firma została nagrodzona za projekt infrastruktury mikrosieci energetycznych dla komunikacji miejskiej

153

Projekt „Mikrosieci jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju dla Zakładów Komunikacji Miejskiej” przyniósł firmie Schneider Electric tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. Konkurs wyłaniający liderów w tym zakresie zorganizowany został w ramach kontynuacji Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Kwestia efektywnego zarządzania energią i idący w ślad za nią zrównoważony rozwój stanowią dziś dla przedsiębiorstw z każdej branży ogromne wyzwanie. Szczególnie istotne kwestie te są dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, które szukają sposobów redukowania śladu węglowego, m.in. poprzez inwestycje w elektromobilność.

Programy zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju pozwalają im ograniczyć koszty energii, zmniejszyć ryzyko jej niedoborów poprzez częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i minimalizować wpływ własnej działalności na środowisko. Stąd projekt dotyczący obszaru infrastruktury miejskiej, który przedstawił Schneider Electric, znalazł uznanie kapituły konkursu, w skład której weszli przedstawiciele NCBiR, KAPE, BOŚ, DLA Piper, Budimex, Multibud oraz BGK.

– Wdrażanie projektów mikrosieci w Miejskich Przedsiębiorstwach Komunikacyjnych jest szczególnie korzystne wobec wprowadzania do obecnego taboru autobusów elektrycznych, także z zasilaniem wodorowym, co wiąże się z dużą zmianą lokalnej infrastruktury zasilania – komentuje Jacek Parys, dyrektor Pionu Sprzedaży Rozdziału Energii w Schneider Electric. – Wskazanie przez jury konkursowe na zgłoszony przez nas projekt odczytujemy więc jako jasny sygnał, że każda modernizacja czy rozbudowa posiadanej przez takie podmioty infrastruktury powinna dziś uwzględniać nie tylko kwestię pozyskiwania zielonej energii ze źródeł odnawialnych, ale także sprawnie działający system, pozwalający zarządzać całą infrastrukturą służącą do tego celu w sposób maksymalnie efektywny.

Stosowanie systemów zarządzania energią przy budowie mikrosieci jest kluczowe, aby zoptymalizować pracę rozproszonych urządzeń stanowiących składowe takiej sieci oraz różnego typu obciążenia, a tym samym wzmocnić stabilność struktury lokalnej sieci.