Wykorzystanie analizy drgań w konserwacji predykcyjnej

79

Inżynierowie produkcji i utrzymania ruchu nieustannie dążą do maksymalizacji wydajności swoich maszyn i minimalizacji przestojów. Konserwacja predykcyjna jest coraz częściej wykorzystywana do osiągnięcia tych celów. Ponieważ wibracje w sprzęcie mogą wskazywać na problemy, gromadzenie danych dotyczących drgań jest kluczem do tego podejścia.

Analiza drgań pozwala inżynierom ocenić stan urządzeń, takich jak pompy i silniki. Dzięki ciągłemu gromadzeniu danych na temat drgań, inżynierowie mogą przewidzieć, kiedy sprzęt wymaga konserwacji. Dane dotyczące drgań są łatwe do zebrania i bardzo skutecznie identyfikują problemy w urządzeniach wykorzystujących silniki.

Czym jest konserwacja predykcyjna?

Konserwacja predykcyjna ma na celu ocenę stanu sprzętu i określenie, kiedy należy wykonać zadania konserwacyjne. Stan sprzętu jest oceniany za pomocą okresowego lub ciągłego monitorowania stanu, w oparciu o nieniszczące techniki, takie jak analiza akustyczna, podczerwień i wibracje.

Aspekt predykcyjny metody odzwierciedla cel przewidywania zmian stanu urządzenia w czasie, w oparciu o techniki statystyczne. Celem jest przeprowadzenie konserwacji zasobu w najbardziej opłacalnym czasie, aby zapewnić, że będzie on nadal działał zgodnie z wymaganiami, przy jednoczesnym zminimalizowaniu przerw w produkcji.

Jako taka, konserwacja predykcyjna jest procesem konserwacji opartym na stanie. W porównaniu z konserwacją zapobiegawczą, metodą opartą na czasie, podyktowaną ustalonymi interwałami konserwacji, które nie zwracają uwagi na faktyczny stan maszyny. Ponieważ te zadania konserwacyjne niekoniecznie są zgodne z harmonogramami produkcji, mogą być uciążliwe, a tym samym prowadzić do strat.

Wykonywanie konserwacji zapobiegawczej zgodnie z ustalonym harmonogramem wiąże się również z ryzykiem wymiany części, zanim zajdzie taka potrzeba, co prowadzi do dodatkowych kosztów. Niepotrzebna praca przy maszynie może również powodować problemy ze względu na ryzyko nieprawidłowej wymiany części lub niewłaściwego ustawienia komponentów. Chociaż konserwacja zapobiegawcza może być łatwiejsza do zaplanowania, może również prowadzić do zużycia większej ilości czasu, części i pieniędzy niż to konieczne.

Korzyści z konserwacji predykcyjnej

Wiele branż, takich jak przemysł spożywczy i napojów oraz oczyszczanie wody i ścieków, polega na ciągłej pracy krytycznych zasobów, takich jak silniki i pompy. Urządzenia te muszą działać, aby zapewnić klientom wymagane produkty spożywcze lub usługi zaopatrzenia w wodę. Niepowodzenie w dostawie może prowadzić do nałożenia na firmy kar finansowych lub sankcji prawnych.

Program konserwacji predykcyjnej ma na celu uniknięcie tych konsekwencji poprzez wyeliminowanie nieoczekiwanych awarii, a tym samym nieplanowanych przestojów. Gdy przestoje nie są planowane, ludzie i zasoby są wykorzystywane w „trybie awaryjnym”, co prowadzi do nieefektywności. Technicy zajmujący się konserwacją poświęcają się naprawie uszkodzonego zasobu i nie są dostępni do przeprowadzenia planowanej konserwacji innych maszyn.

Jeśli nie spodziewano się, że urządzenie ulegnie awarii, może nie być części zamiennych dla danych podzespołów maszyny. Chociaż istnieją dostawcy, którzy mogą szybko dostarczyć części zamienne, tacy jak Farnell, wprowadza to nieuniknione opóźnienia w przywróceniu maszyny do stanu używalności. Z kolei firma może mieć zbyt wiele części zamiennych w magazynie dla niektórych maszyn, niepotrzebnie wiążąc kapitał obrotowy.