Zawory hydrauliczne firmy Eaton dla systemu SmartWire-DT

735

Firma Eaton oferuje konstruktorom maszyn i systemów możliwość podłączenia zaworów hydraulicznych do inteligentnego okablowania i systemu komunikacyjnego SmartWire-DT. Korzyści związane z filozofią systemu SmartWire-DT – w tym znacznie prostsze planowanie, zarządzanie projektem, okablowanie, uruchomienie i konserwacja systemu – są obecnie systematycznie rozszerzane na zastosowania elektrohydrauliczne.Liczba urządzeń, które można podłączyć do SmartWire-DT, jest już znaczna:

Wewnątrz szafy sterowniczej znajdują się lampki, przyciski, styczniki i wyłączniki silnikowe, moduły do monitorowania bezpieczników, softstartery, przetwornice częstotliwości, rozłączniki bezpiecznikowe i wyłączniki mocy. Poza szafą sterowniczą, w celu uproszczenia instalacji czujników i elementów wykonawczych stosuje się już złącza „T” (T-connectors) lub bloki modułów.

Portfolio produktów jest obecnie poszerzane o nowe moduły interfejsów, które umożliwiają bezpośrednie sterowanie zaworami hydraulicznymi ze złączami zaworowymi DIN-A. Połączenie z systemem komunikacyjnym SmartWire-DT realizowane jest poprzez 5-żyłowe przewody z wtyczkami M12. Dzięki dwóm rodzajom modułów możliwe jest sterowanie zaworami zarówno jedno- jak i dwu-solenoidowymi. W ten sposób można sterować solenoidami o napięciu do 24 V i 1,6 Ampera. Wcześniej sterownik PLC musiał być albo wyposażony w drogie cyfrowe moduły wyjściowe, albo była potrzeba użycia złączy zaworowych z wbudowanymi wzmacniaczami – SmartWire-DT eliminuje konieczność stosowania obu tych elementów.

Zastosowanie dodatkowo elementów IP67 typu „T-Connector” do podłączenia dodatkowych czujników (np. ciśnienia, poziomu) sprawia, że moduły We/Wy nie są potrzebne. Dzięki temu szafa sterownicza może być mniejsza a ilość oprzewodowania zredukowana. Wyjścia nowych modułów zasilane są oddzielnym przewodem zasilania ASI (czarny, 16 A). Są one odporne na przeciążenia i zwarcia. Oprócz komunikatów diagnostycznych w przypadku przeciążenia lub zwarcia, sieć monitoruje również stan zasilania. Moduły mogą być stosowane w temperaturach od -25 °C do 70 °C.

Eaton udostępnia bezpłatne oprogramowanie SWD-Assist, które wspiera planowanie i uruchamianie sieci SmartWire-DT. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego użytkownik może w kilku kliknięciach wybrać wszystkie niezbędne komponenty systemu. Oprogramowanie ułatwia również sprawdzenie poprawności projektowanej konfiguracji. Ponieważ wszystkie moduły SmartWire-DT mogą być diagnozowane bezpośrednio po podłączeniu do modułu gateway poprzez jego interfejs diagnostyczny, utworzona sieć może być łatwo uruchomiona nawet przed podłączeniem do sterownika PLC.

Więcej informacji na temat inteligentnego okablowania i SmartWire-DT można znaleźć na stronie internetowej www.eaton.eu/pl/iw.