Analizy systemów produkcji i poboru sprężonego powietrza

823

 Jedynie 10-20% energii elektrycznej zaangażowanej w produkcję sprężonego powietrza, przetwarzane jest na energię jego ciśnienia. Sprężone powietrze jest więc ponad 5-krotnie droższe od energii elektrycznej, dlatego warto dążyć do ograniczania jego zużycia, w czym kompetentnie pomagamy.

 Proponujemy analizy systemów produkcji i poboru sprężonego powietrza:

    1. Ocena potencjału oszczędności.
2. Ocena kosztów pomiarów, działań naprawczych oraz ROI – czasu zwrotu nakładów.
3. Pomiary, badania, analizy, raporty oraz modernizacje:

    Inwentaryzacje sieci sprężonego powietrza:
– schematy sieci Zakładu w formacie .dwg,
– dobory średnic rurociągów,
– obliczenie przepustowości i efektywności instalacji oraz spadków ciśnienia na przesyle,
– propozycje zmian poprawiających efektywność przesyłu,
– projekty instalacji sprężonego powietrza oraz opomiarowania sieci.

    Pomiary wycieków sprężonego powietrza:
– określenie wielkości i kosztów wycieków wraz z oprogramowaniem do systematycznego i efektywnego ich usuwania.

    Pomiary przepływu i ciśnienia na poszczególnych wydziałach oraz w sprężarkowniach:
– jednoczesny pomiar: przepływu zsumowanego, wartości chwilowej przepływu w czasie, temperatury i ciśnienia,
– pomiar przepływu w obu kierunkach,
– pomiar powietrza osuszonego i nieosuszonego.

    Pomiary i rejestrację ciśnieniowego punktu rosy:

– pomiary wartości chwilowych i przebiegu zmienności w czasie od -70°C do 20°C.

 

    Pomiary mocy pobieranej przez sprężarki:
– analiza pracy sprężarek (przepływ, pobór mocy, czas pracy na biegu jałowym i pod obciążeniem, ilość rozruchów i dociążeń sprężarek) z symulacjami najkorzystniejszego systemu sterowania, z doborem właściwej wielkości sprężarek i systemu regulacji sprężarek.


Systemy sterowania układami wielu sprężarek różnych wielkości, marek oraz systemów regulacji wydajności, a także sterowania układami wielu sprężarkowni.

    Mapy drogowe i plany niskonakładowych zmian, dających rzeczowe oszczędności po stronie produkcji (sprężarkownia) i poboru (użytkownicy) sprężonego powietrza.

Powinno to doprowadzić system użytkownika do pracy na biegu jałowym poniżej 2%.

   4. Prezentacja wyników ze wskazaniami i zaleceniami także w języku angielskim. Dostarczenie oprogramowania do monitoringu produkcji i poboru sprężonego powietrza oraz do usuwania wycieków.
5.Propozycje w oparciu o symulacje kosztów, uwzględniające najpierw posiadany przez Klienta sprzęt i infrastrukturę.

Zrób pierwszy krok!

   Bezpłatnie można od nas uzyskać arkusz do samodzielnej analizy sprężarkowni
(po zgłoszeniu mailowym).

  Bezpłatnie można zapoznać się z poradnikiem: http://7bar.pl/porady.html

Oferujemy dostawy przepływomierzy VPInstruments, sterowników AirLeader, detektorów UESystems i rurociągów aluminiowych Teseo.

ARIA – C należy do wąskiej grupy pionierów promujących podejście do sprężonego powietrza jako do medium energetycznego. Nasze narzędzia to wiedza, wiarygodny pomiar oraz umiejętność właściwej interpretacji wyników. W uproszczeniu pomagamy obniżać koszty. Od innych firm wykonujących pomiary czy audyty, różnimy się tym, że nie sprzedajemy sprężarek, raczej dążymy do wyłączenia możliwie jak największej ich liczby.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię