Modułowy System Pomiarowy MSP Festo

1213

Pomiary parametrów sieci pneumatycznych to podstawa optymalnej dystrybucji sprężonego powietrza w zakładzie oraz warunek poprawnego działania urządzeń odbiorczych. Jest to również niezbędny element inicjatywy prowadzącej do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz obniżenia kosztów wytwarzania.

Prezentowany mobilny system pomiarowy podłączany jest w dowolnym punkcie do instalacji pneumatycznej za pomocą standardowych szybkozłączek pneumatycznych. Pierwszym elementem toru pomiarowego jest filtr zapewniający odpowiednią jakość powierza i związaną z tym niezawodną pracę czujników pomiarowych. Kolejne elementy odpowiadają za pomiar ciśnienia i przepływu głównego. Bieżące wskazania przedstawiane są na czytelnych, podświetlanych panelach LCD.

Użytkownik może określić preferowane jednostki, warunki normalne, wartości progowe oraz sposób informowania o sytuacjach alarmowych. Dodatkowo, zliczana jest objętość zużytego powietrza, która może być przedstawiana zarówno w odniesieniu do aktualnego przepływu jak i w postaci sumy wynikającej z dowolnej liczby przeprowadzonych pomiarów. Powietrze może być również kierowane do drugiego toru pomiarowego, zarezerwowanego dla precyzyjnych pomiarów przepływów o bardzo małych wartościach (np. nieszczelności).

Mierzone wartości mogą być zapisywane do pamięci wewnętrznej w postaci charakterystyk czasowych w formatach umożliwiających wizualizację i analizę. Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w złącze mini USB umożliwiające transfer danych do komputera zewnętrznego. Dołączone oprogramowanie stanowi zbiór specjalizowanych narzędzi, przy pomocy których użytkownik może w prosty i intuicyjny sposób przeglądać, ilustrować i opisywać wyniki przeprowadzonych pomiarów dla wszystkich czujników równocześnie.

Podłączone do komputera urządzenie pomiarowe może pracować również w trybie „on-line” czyli pokazywać w czasie rzeczywistym charakterystyki mierzonych wartości przepływu i ciśnienia. Opcjonalnie, moduł rejestracji może zostać zamówiony z dodatkowym wejściem analogowym, umożliwiającym podłączenie kolejnego, zewnętrznego czujnika pomiarowego. Mobilny system pomiarowy Festo pracujący w sposób elastyczny i zgodny z aktualną konfiguracją sieci to bezcenny środek do osiągnięcia celu jakim jest bezawaryjna i ekonomiczna realizacja produkcji.

Więcej informacji: www.festo.pl