16. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

786

Widoczne oznakowanie chroniące zdrowie.

Codziennie ludzie ryzykują swoim zdrowiem podczas pracy. Na fakt ten zwraca uwagę „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“, obchodzony 28 kwietnia. W tym dniu mówi się zarówno o zagrożeniach, jak i o odpowiednich działaniach w zakresie ochrony.

Odzież ochronna jest jednym z elementów pozwalających uniknąć zagrożeń, jakie mogą pojawić się na stanowisku pracy. Może ona uratować pracownikowi zdrowie, a nawet życie. W tym celu jednak odzież musi być dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Dla większości zagrożeń istnieją odpowiednio przystosowane rodzaje odzieży ochronnej. Określone funkcje ochronne oznaczone są zaś odpowiednimi symbolami.

Ten symbol jest obowiązkowy:

  Oznaczenie CE na odzieży roboczej
Każda odzież robocza oferowana na rynku europejskim musi mieć oznaczenie CE. Tym samym dany producent deklaruje, że jego środki ochrony indywidualnej zgodne są z    przepisami obowiązującymi w Europie. Symbol ten z reguły znajduje się na wewnętrznej stronie odzieży.

Te symbole oznaczają najczęściej spotykane funkcje ochronne:

  Odzież ochronna posiadająca właściwości elektrostatyczne (EN 1149-5)
 Tym symbolem oznaczana jest odzież ochronna, pozwalająca zapobiec wyładowaniom zapalającym, wywołanym przez ładunki elektrostatyczne.

  Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym (IEC 61482-2)
Tym piktogramem oznaczana jest odzież, zapewniająca ochronę przed skutkami termicznego oddziaływania łuku elektrycznego.


  Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (EN ISO 11611)
Ta odzież chroni pracownika przed odpryskami płynnych metali i chwilowym kontaktem z płomieniami.


  Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem (EN ISO 11612)
Ta odzież ochronna zapewnia ochronę przez gorącem i płomieniami. Norma ta obejmuje różne badania, których wyniki wskazują w oparciu o kodu literowy, jakie wymagania ochrony przed gorącem i płomieniami spełnia dany rodzaj odzieży.


  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ 6)
Ta odzież ochronna chroni przed niewielkimi ilościami rozpylonej cieczy lub przypadkowo spowodowanymi rozpryskami.

Odpowiednia i fachowa wymiana odzieży

Odzież ochronna musi być profesjonalnie prana i konserwowana, by mogła zachować swoje właściwości ochronne. Również każda zmiana w odzieży musi być dokonana zgodnie z określonymi normami, jak choćby umieszczanie na niej firmowych emblematów czy naszywek z nazwiskami pracowników. Muszą one być dostosowane do funkcji danego rodzaju odzieży ochronnej, zarówno pod względem wykonania, jak i materiału, wielkości oraz miejsca ich umieszczenia na odzieży. Usługodawcy w zakresie tekstyliów, tacy jak MEWA, oferują szczegółowe doradztwo w tym zakresie. – Oferując nasz pełen serwis – czyli pranie, konserwację i dodatkowe wyposażanie odzieży ochronnej – wspieramy naszych klientów. To pozwala chronić pracowników i odciąża pracodawcę – mówi Silvia Mertens, inż. dypl. techniki odzieży, kierująca działem zarządzania produktami w firmie MEWA.

Więcej informacji: www.mewa-service.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię