Bezpieczeństwo odzieży ostrzegawczej oparte na sztucznej inteligencji

65

We współpracy z Instytutem Fraunhofera dostawca usług tekstylnych firma Mewa opracowała procedurę testową opartą na sztucznej inteligencji, która może być wykorzystana do precyzyjnego określania stopnia zachowania funkcji ochronnych odzieży ostrzegawczej po każdym procesie prania i pielęgnacji.

Według badania przeprowadzonego przez Niemiecką Organizację Ubezpieczeń Społecznych ds. Wypadków (DGUV) oraz Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Branży Budowlanej oraz Usług Budowlanych (BG Bau), ta procedura testowa zapewnia lepszą kontrolę bezpieczeństwa odzieży niż jakakolwiek inna.

Projekt badawczy obydwu niemieckich organizacji ubezpieczeniowych (DGUV i BG Bau) potwierdza niezawodność

Niezawodność opatentowanej procedury cyfrowej kontroli odzieży w oparciu o sztuczną inteligencję sprawdzona została w 2023 r. w ramach projektu badawczego realizowanego przez Niemiecką Organizację Ubezpieczeń Społecznych ds. Wypadków (DGUV) oraz Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Branży Budowlanej oraz Usług Budowlanych (BG Bau).

Naukowe testy laboratoryjne oraz testy terenowe potwierdziły, że proces oparty na sztucznej inteligencji w sposób bardziej niezawodny niż ludzkie oko identyfikuje stan, kiedy widoczność odzieży ostrzegawczej po jej upraniu nie spełnia określonych norm. Wykorzystując opatentowany system kontroli cyfrowej w ramach procesu zapewnienia jakości, firma Mewa jest w stanie jeszcze lepiej zagwarantować, że odzież ze śladami zużycia zostanie w odpowiednim czasie usunięta lub naprawiona, na przykład poprzez wymianę pasków odblaskowych.

Cyfrowo i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Ulepszony proces testowania przenosi kontrolę jakości odzieży ostrzegawczej na nowy poziom bezpieczeństwa. Proces cyfrowy został opracowany we współpracy z Instytutem Fraunhofera i opatentowany. Jest to obecnie jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zostało ono także uznane za jedno z najlepszych w kategorii „Technologia optyczna” Niemieckiej Nagrody dla Przemysłu.

W ramach całkowicie zautomatyzowanego procesu kontroli umieszczona po praniu i suszeniu na wieszakach odzież przemieszcza się przy pomocy systemu przenośników i przechodzi przez urządzenie kontrolujące. Tam rejestrowany jest i dokumentowany współczynnik luminancji tkaniny fluorescencyjnej oraz wartość odbicia promieniowania pasków odblaskowych. Jeśli oprogramowanie wykryje, że dany element odzieży nie wykazuje określonych normami wartości, to jest on automatycznie separowany i  poddawany dalszemu procesowi kontroli. „Technologia wspierana przez sztuczną inteligencję uzupełnia dotychczasową kontrolę wizualną i zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo naszym klientom. Do końca 2025 r. będziemy w stanie przeprowadzać taką cyfrową kontrolę we wszystkich zakładach firmy Mewa” – wyjaśnia Stefan Abel, dyrektor ds. jakości produkcji i logistyki. Wyniki będą dokumentowane automatycznie i mogą być udostępniane klientom w razie potrzeby, np. na potrzeby audytu.

Regularna kontrola funkcjonalności jest obowiązkowa

Firmy muszą dbać o to, by odzież ostrzegawcza była używana zgodnie z oceną ryzyka oraz by była regularnie sprawdzana pod kątem funkcjonalności. Jest to określone w przepisach dotyczących zapobiegania wypadkom ustanowionych przez niemieckie branżowe zakłady ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w rozporządzeniu w sprawie użytkowania środków ochrony indywidualnej. Jeśli pielęgnacja i konserwacja odzieży ostrzegawczej powierzana jest firmie posiadającej profesjonalną pralnię odzieży dla pracowników przemysłu, to firma taka odpowiedzialna jest za ponowne wprowadzenie tych środków ochrony indywidualnej do obiegu. Musi ona zagwarantować, że paski odblaskowe i tkanina fluorescencyjna nadal całkowicie spełniają swoją funkcję ochronną. Dotyczy to wszystkich miejsc pracy, w których musi być noszona odzież ostrzegawcza, takich jak budowy torów i dróg, transport i ruch drogowy, służby ratunkowe i porządkowe, żegluga i rolnictwo.

 

Źródło: MEWA SERVICE