Bezpieczne systemy magazynowe.. czy jakie? Rozwiązania które warto wdrożyć

541

Zastanawiasz się, jak połączyć efektywne magazynowanie z bezpieczeństwem użytkowania obiektu? Postaw na rozwiązania, które łączą oba te walory. Jeśli stawiasz magazyn od zera zwróć uwagę na możliwości adaptacyjne hali i wdróż zasady zwiększające bezpieczeństwo pracowników. Jak to zrobić? O tym w poniższym artykule.

.
Jak zorganizować przestrzeń w magazynie?

Dobra organizacja przestrzeni jest szczególnie ważna w przypadku dużych obiektów. Przejrzyste i funkcjonalnie rozplanowanie wszystkich sekcji i działów nie tylko przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób tam przebywających, ale także pozwoli zoptymalizować pracę wewnątrz obiektu. W tym celu postaw na wyraźne oznaczenie stref i wyznacz ciągi komunikacyjne, które usprawnią przemieszczanie się po magazynie zarówno pieszo, jak i maszynom. 

Dodatkowymi elementami, które powinieneś obowiązkowo wdrożyć w swój system magazynowy to:

 • prawidłowe obciążenie regałów (w magazynach piętrowych zwróć szczególną uwagę na obciążenie podłóg i stropów),
 • dokładne zabezpieczenie i oznaczenie pomostów kablowych, progów zwalniających i innych instalacji,
 • odpowiednia szerokość tras komunikacyjnych (w przypadku ruchu jednokierunkowego dla pracowników to co najmniej 0,75  m szerokości, a dwukierunkowego to co najmniej 1 m.)

Niezbędne jest także widoczne oznakowanie przestrzeni. W twoim magazynie nie powinno zabraknąć: 

 • znaków ewakuacyjnych;
 • znaków ochrony i higieny pracy;
 • znaków informacyjnych;
 • znaków przeciwpożarowych;
 • znaków elektrycznych.

Jak wyznaczyć ciągi komunikacyjne w magazynie?

Najszybszym i najtańszym rozwiązaniem pozwalającym oznaczyć obszary pracy, ciągi komunikacyjne, czy strefy zagrożenia jest użycie taśm znakujących. Występują w wielu wariantach. Najpopularniejsze z nich to czerwono-białe i czarno-żółte. Miejsca, które powinny być szczególnie oznakowane to:

 • regały magazynowe
 • schody
 • krawędzie filarów i ramp

Dodatkowymi elementami systemu bezpieczeństwa w magazynie mogą być:

 • pachołki i słupki,
 • odbojnice,
 • progi zwalniające.

Te elementy ostrzegawcze są bardzo proste w montażu i nie wymagają spawu. Najczęściej stosuje się je przy filarach, dzięki czemu osoby prowadzące wózek widłowy nie naruszają konstrukcji hali a progi zwalniające pozwolą zachować bezpieczną prędkość pojazdu.

Pamiętaj także o prawidłowym oświetleniu przestrzeni magazynowej. Pozwoli to na bezpieczne poruszanie się po obiekcie, a takżę bardziej efektywną pracę. Rozkład oraz natężenie światła powinno być dostosowane do wymagań i potrzeb wewnątrz obiektu. 

Systemy ochrony przed pożarem

 

To, jaki system zabezpieczenia przeciwpożarowego zostanie wdrożony do obiektu zależy od dwóch podstawowych czynników: wymiarów magazynu i rodzaju przechowywanych produktów. Obowiązkowo należy pamiętać o montażu sprzętu gaśniczego w miejscach, gdzie może dojść do pożaru. 

Szczególne środki ostrożności muszą być zastosowane w przypadku składowania towarów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i substancji niebezpiecznych dla środowiska. Instrukcje na temat systemu ewakuacji z budynku i zachowania w przypadku sytuacji zagrożenia powinny znajdować się w widocznym miejscu wewnątrz budynku. Trzeba zadbać o to, aby każdy pracownik był zaznajomiony z tymi procedurami i aby umiał wdrożyć je w życie. Pomocne mogą być tu cykliczne szkolenia i ćwiczenia dla pracowników, pokazujące co robić, gdy wystąpi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. 

Wdrożenie zasad BHP

Praca w magazynie wiąże się także ze ścisłym przestrzeganiem zasad BHP. Dotyczą one przede wszystkim z transportu wewnątrz obiektu i składowania towarów. Najważniejsze z nich to: 

 • regularne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa z uwzględnieniem stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz procesów pracy, 
 • stosowanie się do zasad ruchu na trasach komunikacyjnych
 • ścisłe trzymanie się dopuszczalnych norm nośności/masy ładunku w trakcie korzystania ze środków transportu
 • odpowiednie zabezpieczenie przewożonych towarów;
 • stosowanie odpowiedniego i widocznego oznakowania;

Pamiętaj o kontroli terenu wokół magazynu

Świetnie zaprojektowana przestrzeń magazynowa to za mało. Trzeba także zadbać o zewnętrzne bezpieczeństwo pracowników i magazynowanych towarów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem chroniącym przed nieproszonymi osobami trzecimi jest współpraca z firmą zajmującą się kompleksowo ochroną terenu – ochroną stacjonarną, monitoringiem i systemami alarmowymi. Jeśli jest to konieczne warto także zainwestować w wysokiej jakości kraty i bramy, a także elektroniczne zabezpieczenia np. CCTV. 

Postaw na nowoczesne systemy magazynowe

Coraz więcej firm wykorzystujących systemy magazynowe wdraża logistykę wewnętrzną, czyli innymi słowy intralogistykę. Jeśli dobrze rozplanujesz obrót materiałów wewnątrz firmy znacznie zoptymalizujesz czas podczas drogi produktu z punktu A do punktu B (a więc od dostarczenia do magazynu surowców do odebrania gotowych towarów). Automatyzacja procesów wewnątrz magazynu to także:

 • zmniejszenie zagrożenia zdrowia pracowników (zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ciała pracowników podczas wykonywania pracy fizycznej)
 • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towarów (zwiększa się precyzja i dokładność podczas rozlokowywania produktów)
 • optymalizacja czasu pracy (wiele czynności, które do tej pory były robione ręcznie np. przecinanie folii, wykonują maszyny)
  bezpieczne systemy

Podsumowując

Jak widać, bezpieczne systemy magazynowe składają się z wielu elementów. Aby jednak prawidłowo one działały potrzebne jest nie tylko odpowiednie oznaczenie tras komunikacyjnych i wdrożenie zasad bezpieczeństwa. Konieczne jest także przestrzeganie tych zasad przez pracowników. Powinni oni być świadomi zagrożeń i umieć odpowiednio zareagować w sytuacjach kryzysowych. W tym celu warto wdrożyć działania prewencyjne, dzięki którym zmniejszy się ryzyko zagrożenia związanego z niewłaściwą eksploatacją systemów magazynowych 

Autor: Joanna Prokopiuk, Protan Elmark