Firma 3M poza renowacją sieci wodociągowych, rozszerza swoją ofertę o sprzęt chroniący pracowników.

844

W ostatnich latach, ze względu na dyrektywy i wymagania unijne w Polsce powstało wiele inwestycji w obszarze wodno-kanalizacyjnym, mających usprawnić systemy wodociągowe, zrównoważony rozwój, dzięki którym przedsiębiorstwa wodociągowe będą nowocześniejsze.

W 2015 r. długość sieci wodociągowej osiągnęła w Polsce prawie 298 tys. km.[1] Firma 3M idąc z tym trendem rozszerza rozwiązanie dedykowane dla tego rynku także o sprzęt chroniący pracowników, który jest szeroko stosowany i cieszy się zaufaniem od wielu lat w sektorach takich jak górnictwo, przemysł ciężki i innych.

Bezpieczeństwo pracowników

Problematyka upadku z wysokości, szczególnie w przypadku prac w ograniczonych przestrzeniach, jest dość skomplikowana. Efektywne ograniczanie ryzyka takich zdarzeń wymaga wzięcia pod uwagę wielu aspektów wykonywanej pracy. Dla ułatwienia można wykorzystać zintegrowany program ochrony przed upadkiem z wysokości nazwany ABCDE od pierwszych liter angielskich słów: anchorage, body harnesses, connectors, decent & rescue, education (punkty kotwienia, szelki bezpieczeństwa, łączniki, sprzęt ewakuacyjny i ratunkowy, szkolenia).

Mimo rosnącej świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z pracą w ograniczonych przestrzeniach, liczba wypadków nie ulega zmniejszeniu. Jednym z powodów jest niechęć do stosowania środków ochrony indywidualnej lub używanie ich w sposób niezgodny z instrukcją albo brak właściwego przeszkolenia. Część pracowników jest przekonana, że stosowanie lin asekuracyjnych, półmasek chroniących drogi oddechowe czy urządzeń samohamownych ogranicza ich komfort. Rozwiązania oferowane przez firmę 3M opracowane zostały jednak uwzględniając nie tylko aspekty skuteczności, ale również wygody, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników a także ich efektywność.  Należy również pamiętać, że skuteczność środków ochrony uzależniona jest od dopasowania do konkretnego pracownika – jego wzrostu, wagi i postury. Ważny jest nie tylko sprzęt ale także jego właściwe dopasowanie oraz praktyczna wiedza jak go używać.

Bezpieczeństwo pracowników zwiększa także przeszkolenie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do codziennych warunków pracy. Mając to na uwadze firma 3M w tym roku planuje otwarcie profesjonalnego centrum szkoleniowego, w którego ofercie znajdą się szkolenia dedykowane do przestrzeni zamkniętych.

Renowacja sieci wodociągowych

Chociaż powstają nowe sieci wodociągowe, w przypadku bardzo licznych starych głównym problemem są przecieki i awarie, które prowadzą do nieefektywnego wykorzystania zasobów wody. Przy tym nieszczelne systemy generują znaczne straty dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, a warto zaznaczyć, iż w 47% zakładów awarie pojawiają się średnio od 1 do 5 razy w ciągu miesiąca, a w 29% przedsiębiorstw od 5 do 10 razy.[2] Może to mieć znaczenie w przypadku wprowadzenia w Polsce szeroko dyskutowanego prawa wodnego w 2017 roku, które zakłada zwiększenie kosztów za pobór wody ze środowiska. Przy modernizacji sieci wodociągowych liczą się przede wszystkim rozwiązania, które uszczelnią system bez konieczności wymiany wszystkich rur, a w związku z tym nie spowodują długotrwałej przerwy w dostawie wody, która mogłaby bardzo utrudnić życie mieszkańców miast i była bardzo kosztowna. Takim systemem jest renowacja sieci wodociągowych w technologii 3M™ Scotchkote™ 2400. Powłoka polimocznikowa 3M nałożona na odpowiednio wcześniej przygotowaną skorodowaną rurę,  wydłuża czas życia do 50 lat przy minimalnej absorbcji wody. O innowacyjności materiału Scotchkote 2400 decyduje to, że jest on w pełni ekologiczny, nie wpływa na pH wody, utwardza się w pełni w przeciągu godziny i daje możliwość korzystania z przewodu już po 90 minutach od naniesienia ostatniej warstwy. Najważniejszym udogodnieniem przy pracy z materiałami 3M jest jednak to, że metoda ta jest bezwykopowa, a więc pozwala ograniczyć koszty naprawy rur wodociągowych i zmniejsza aż o 90% konieczność wykonywania skomplikowanych robót drogowych, co jest szczególnie ważne w ciasnej zabudowie miejskiej.

Renowacja rur sieci wodociągowej z użyciem metody 3M zakończyła się wielkim sukcesem w Wałbrzychu, gdzie w ciągu 15 dni udało się powlec powłoką Scotchkote 780 metrów rury.

─ Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się  na jakość wody. Problemy były spowodowane korozją starych rur, a także ślepymi zakończeniami sekcji rur sieci wodociągowej. Każdego roku kilkakrotnie dokonywano płukania wodociągu, lecz problem powracał w bardzo krótkim czasie. Po nałożeniu powłoki 3M i przywróceniu dostaw zostały wykonane laboratoryjne testy jakości wody. Wyniki były bardzo dobre, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W przyszłości zamierzamy realizować więcej takich projektów – powiedział Tomasz Senyk, Vice Prezes Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, także dzięki zmniejszeniu przecieków wody w sieciach wodno-kanalizacyjnych jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą w Polsce. Jednocześnie nie wyobrażamy sobie codziennego życia bez trwałego dostępu do bieżącej wody, a więc naprawa i renowacja rur musi zajmować jak najmniej czasu przy wysokiej i wręcz natychmiastowej skuteczności. Taką gwarantuje technologia Scotchkote 2400 firmy 3M.

[1] Według raportu Infrastruktura komunalna w Polsce w 2015 roku: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komunalna-w-2015-r-,3,13.html

[2] http://portalkomunalny.pl/badanie-wk-esri-polska-330874/

Źródło: 3M