Jak budować świadomość pracowników na temat bezpiecznej pracy? Najlepsze praktyki BHP

316

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w okresie od stycznia do września 2023 zgłoszono o 7,5% więcej osób poszkodowanych niż w analogicznym okresie w 2022 roku. Zwiększył się także wskaźnik wypadkowości z 2,99 do 3,22, czyli liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. Jak wskazują dane – w kwestii bezpiecznej pracy pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Kluczowym aspektem jest skupienie się na budowaniu świadomości pracowników i zmianie ich przekonań. O tym, jakie działania warto podjąć opowiada Anna Połchowska, Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska w Cedo.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – według badań GUS przyczyną aż 41% wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które często jest wynikiem nieostrożności, pośpiechu czy pójścia na skróty. Jako organizacja możemy zwiększyć bezpieczeństwo na linii człowiek – maszyna, ale o wiele trudniej jest wpłynąć na sposób działania. Jednak nie jest to niemożliwe. Oczywiście szkolenia są istotne, ale nie wystarczają same w sobie – tutaj ważną rolę odgrywają programy behawioralne, których zadaniem jest wzbudzenie samoświadomości pracowników i przeniesienie kultury bezpieczeństwa z poziomu obowiązku na naturalną troskę o siebie i innych. Dzięki zmianie myślenia i nakierowaniu na czujność, ta troska staje się realna – mówi Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska w Cedo. 

Jak osiągnąć zmianę myślenia?

Mniej zachowań ryzykownych, a więcej ostrożnych – tak można najprościej określić kierunek, w jakim powinna zmierzać organizacja na wszystkich szczeblach – od managementu po pracowników produkcji.