Tork Vision Sprzątanie wnosi Przemysł 4.0 do działań sprzątających

578

– Zapewnienie wysokich standardów sprzątania oraz rozwiązywanie problemów i rozpatrywanie reklamacji to wyzwania przed którymi stają nasi klienci. W przeprowadzonej ankiecie[1] 100% z nich stwierdziło, że sprzątanie oparte na danych pomaga poprawić higienę w ich zakładzie, a 80% ograniczyło reklamacje w wyniku korzystania z naszego systemu. Kolejną kwestią jest zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych dostaw produktów higienicznych podczas zmian pracowników, a także całodobowa obsługa w dużych zakładach wyposażonych w wiele toalet. Klienci dzielili się również wątpliwościami na temat raportowania i optymalnego wykorzystywania zasobów. Nasza ankieta wykazała pozytywny wpływ Tork Vision Sprzątanie również w tych obszarach – 82% badanych stwierdza, że wzrosła wydajność pracy, a 76% uważa, że poprawił się proces raportowania – dodaje Kothari.

Wejście na wyższy poziom nigdy nie było łatwiejsze

 W zależności od potrzeb i wymagań zakładu, klienci mogą wybierać spośród trzech ofert, aby jak najlepiej dopasować je do specyfiki pracy zakładu. Tork Vision Sprzątanie wykorzystuje liczniki osób i wymianę informacji pomiędzy dozownikami, aby dostarczyć dane w czasie rzeczywistym potrzebne do bieżących działań.

Tork Vision Sprzątanie to:

  • Sprzęt: liczniki osób, bramki i największy na rynku wybór dystrybutorów wykorzystujących Internet Rzeczy (IoT).
  • Oprogramowanie do zarządzania obiektami, które pozwala na dostęp do zebranych
    w czasie rzeczywistym danych dostępnych na komputerach stacjonarnych, tabletach lub smartfonach, co ułatwia raportowanie i inne czynności administracyjne.
  • Program wdrażania innowacji, który obejmuje instalację, szkolenie, wsparcie i ocenę wartości biznesowej rozwiązania.

4 Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w marcu 2021 r. wśród 34 obecnych klientów Tork Vision Sprzątanie w Europie i Ameryce Północnej

Uwaga: Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie było wcześniej znane jako Tork EasyCube.

[1] Pomiar dokonany na podstawie danych z niemal 13 000 połączonych urządzeń w okresie od czerwca do grudnia 2019 r., w oparciu o czas w ciągu miesiąca, przez który urządzenie jest puste, w stosunku do całego miesiąca.

[2] W oparciu o opinie klientów dotyczące kontroli dozowników w ciągu 6 miesięcy przed i po zainstalowaniu rozwiązania Tork Vision Sprzątanie (od czerwca do grudnia 2019 r.). Zmierzono w 16 punktach podłączonych do systemu Tork Vision Sprzątanie przy założeniu, że każda kontrola dozownika trwa około 20 sekund.

[3] Na podstawie udokumentowanych wyników uzyskanych przez trzech klientów korzystających z rozwiązania Tork Vision Sprzątanie, według pomiarów przed wdrożeniem i po wdrożeniu Tork Vision Sprzątanie.

Źródło:TORK