Wchodzi w życie nowa norma PN-EN 1004 dla rusztowań jezdnych. Będziemy pracować bezpieczniej?

118

Odległości pomiędzy pomostami
Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie nowych zapisów dotyczących stosowania pomostów roboczych oraz wymaganej między nimi odległości. Norma z 2005 r. dopuszczała umieszczenie pomostów roboczych nawet w odstępie 4 metrów, a maksymalną wysokość pierwszego pomostu od podłoża określała na 4,6 m. Zapisy te zostały jednak usunięte. Jakie są obecne wymagania w tej kwestii? – Nowe wymagania mówią, że odległość pomiędzy pomostami może wynosić maksymalnie 2,25 m, co ma przełożyć się na łatwiejszy montaż poręczy wyprzedzających, a pierwszy pomost może być zamontowany co najwyżej na wysokości 3,4 m. W związku z tą zmianą okazuje się, że do użytkowania rusztowania potrzebna będzie teraz większa ilość zarówno pomostów, jak i zabezpieczeń w postaci poręczy oraz stężeń– wyjaśnia ekspert KRAUSE. To automatycznie zwiększa wagę konstrukcji oraz przekłada się na większą powierzchnię parcia wiatru, w sytuacji, gdy rusztowanie będzie wykorzystywane na zewnątrz. Należy zatem pamiętać, by podczas montażu rusztowania jezdnego wykonanego wg nowej normy korzystać wyłącznie z przypisanej do niego „Instrukcji montażu i obsługi”.
Producent, w oferowanych przez siebie nowych rusztowaniach, dodatkowo zredukował wymaganą odległość między pomostami do 2 m. Wszystko po to, by ich montaż był jeszcze bardziej komfortowy i bezpieczny.
Planujesz zakup rusztowania? Uważaj na nowe oznaczenia
Nowe zapisy w normie wchodzą w życie 1. grudnia 2021 r. Nie oznacza to jednak, że od tego dnia w sprzedaży dostępne będą wyłącznie rusztowania spełniające surowsze wymagania. – W punktach sprzedaży wymiana modeli na nowe nie odbędzie się z dnia na dzień. Markety budowlane oraz inni dystrybutorzy, którzy mają na stanie rusztowania jezdne wykonane według starej normy, wciąż mogą je sprzedawać. Początek grudnia ważny jest z punktu widzenia nas – producentów, którzy od tego dnia mogą oferować dystrybutorom wyłącznie rusztowania spełniające wymagania zapisane w nowej normie – wyjaśnia ekspert KRAUSE.
Jednocześnie namawia on wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie zakup rusztowania przejezdnego, by – jeśli tylko mają w punkcie sprzedaży taki wybór – kupowali modele zgodne z wprowadzoną nową normą. To dla użytkowników gwarancja większego bezpieczeństwa. Dla przykładu, rusztowania ClimTec będą oznaczone specjalną naklejką, a producent już oddał do dyspozycji swoich klientów nowe modele.
Źródło:KRAUSE