Wypadki przy pracy w 2016 roku. Niewielki wzrost ogółem, ale mniej śmiertelnych oraz ciężkich

760

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS, w wypadkach przy pracy w 2016 r. zostało poszkodowanych łącznie 87 886 osób. Choć liczba ta nieznacznie (0,3%) wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku, to na uwagę zasługuje znaczny spadek wypadków śmiertelnych oraz ciężkich.

Niebezpieczne branże

Najbardziej niebezpiecznymi branżami, biorąc pod uwagę skutki wypadków, wciąż pozostają Budownictwo, Przetwórstwo przemysłowe oraz Transport i gospodarka magazynowa. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo wzrostu liczby wypadków ogółem w tych sektorach, w ostatnim roku znacząco spadła ilość wypadków śmiertelnych oraz ciężkich. Największy spadek odnotowano w branży przemysłowej, w której liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalała blisko o 36% (z 78 w 2016 r. do 50 w 2016 r.). Niestety w tym samym czasie sektor ten odnotował wzrost wypadków ciężkich oraz lekkich.

LP BRANŻA RODZAJ I LICZBA WYPADKÓW
ŚMIERTELNE CIĘŻKIE LEKKIE
1. Budownictwo 51 70 5347
2. Przetwórstwo przemysłowe 50 228 28643
3. Transport i gospodarka magazynowa 37 33 6304
4. Górnictwo i wydobywanie 27 9 2168


Systematyczna poprawa w branży budowlanej

Choć branża budowlana wciąż przoduje w liczbie wypadków śmiertelnych (51 w 2016 r.), to miniony rok potwierdza pozytywny trend, który utrzymuje się już od kilku sezonów – czyli spadek zarówno liczby wszystkich wypadków, jak i tych ze skutkiem śmiertelnym (wyjątek 2014 r.).

LP BRANŻA BUDOWLANA 2012 2013 2014 2015 2016
1. Wypadki ogółem 8145 6712 6265 5776 5468
2. Wypadki śmiertelne 82 71 55 69 51

Choć bezpieczeństwo w branży budowlanej systematycznie ulega poprawie, to wciąż uchodzi ona za najbardziej zagrażającą zdrowiu i życiu pracowników. W tym miejscu warto zaznaczyć, że stan bezpieczeństwa oraz higieny pracy na placach budów jest wciąż mocno zróżnicowany. Zależy on przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, wiedzy pracodawców i kierowników budów o występujących zagrożeniach, a także stosowania nowoczesnego sprzętu oraz zasad BHP przez pracowników. Bez wątpienia,  najwięcej zagrożeń dla zdrowia i życia stwarza nadal praca na wysokości z wykorzystaniem rusztowań lub drabin. Dlatego tak ważne jest korzystanie z urządzeń renomowanych producentów, które wykonywane są w zgodzie z obowiązującymi normami, oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa przez wykonawców – komentuje Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE, producenta profesjonalnych drabin, pomostów i rusztowań.


Najczęstsze przyczyny wypadków

Jak wynika z danych GUS najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy wciąż stanowi czynnik ludzki. W 2016 r. nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowało już ponad 60% wszystkich wypadków. Kolejną najczęstszą przyczyną był niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4% wypadków przy pracy), a na trzecim miejscu znalazł się brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,4% wypadków przy pracy). – Dane te jasno pokazują, że w ogromnej większości przypadków, to człowiek, a nie maszyna, jest głównym sprawcą nieszczęśliwych zdarzeń. Brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego do wykonywania zadań, w tym brak obowiązkowego instruktażu stanowiskowego, nieznajomość i nieumiejętność obsługi maszyn i urządzeń oraz pośpiech wciąż pokutują. To dlatego w firmie KRAUSE kładziemy tak duży nacisk na edukację BHP i uświadamianie użytkowników naszych urządzeń w kwestii zagrożeń wynikających z pracy na wysokości. Nawet tak prosta z pozoru konstrukcja, jaką jest drabina, wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi, o czym wykonawcy oraz, co gorsza, specjaliści BHP niejednokrotnie zapominają – podsumowuje ekspert KRAUSE.

Źródło: KRAUSE